• Jaké máme plány pro rodiny s dětmi ve Šlapanicích pro příští roky?

  Školství v našem městě se neustále rozvíjí, reagují na přírůstek dětí a jak mateřské školy, tak šlapanická základní škola dostávají od města veškerou možnou podporu.

   

  Základní škola za poslední 4 roky získala nový atletický areál, kompletní rekonstrukci elektroinstalací a současně i osvětlení, druhou školní jídelnu, kterou využívá i šlapanické gymnázium. V letošním roce navíc i získal rozrůstající se pedagogický sbor nové administrativní zázemí včetně nové sborovny. Škola sama z prostředků poskytnutých městem dobudovala dětské a workoutové hřiště v prostoru atletického areálu. V souladu s naším volebním programem je také atletický areál po celou sezónu volně přístupný občanům a čím dál více využívaný.

   

  Mateřská škola Zahrádka kompletně zrekonstruovala povrch svého hracího hřiště v areálu školky a město zajistilo opravu přístupového chodníku.

   

  Novinkou v našem městě se stala dětská skupina Školička Sokolík, která se stará o 12 dětí v areálu Sokolovny. Její provoz je z větší části hrazen ze získané dotace, která pokryje provoz i další dva roky (více na projektovém webu města ZDE)

   

  A jaké jsou plány na toto volební období?

  Dostaneme více děti do mateřských škol:

   

  • Přesunutím městské knihovny do nového objektu v parku Riegrova vznikne prostor pro 1-2 nová oddělení MŠ.
  • Nově zakoupený objekt na ulici Husova může město také využít pro zřízení dětské skupiny nebo dalšího oddělení MŠ.
  • Udržíme v provozu dětskou skupinu Sokolík, která nabízí péči pro menší děti.

   

   Připravíme Základní školu Šlapanice na zvýšený nápor dětí

   

  • Nový pavilon pro 10 tříd/300 dětí – v tuto chvíli již bylo zahájeno povolovací řízení pro nový pavilon základní školy pro 10 tříd. Realizace v roce 2019, projekt získal dobré bodové hodnocení a předběžně lze počítat se ziskem dotace na jeho výstavbu.
  • Nová sportovní hala a rozšíření jídelny ZŠ:  rozšíření kapacity školy, které souvisí s nárůstem počtu obyvatel a mladých rodin ve městě musí jít ruku v ruce s rozšíření zázemí, tedy i kapacity školní jídelny a tělocvičny.  I zde již běží příprava projektové dokumentace a byla podána žádost o dotaci (viz ZDE)
  • Modernizace učeben ZŠ: ve spolupráci se ZŠ byl připraven projekt modernizace dalších učeben ZŠ a také již úspěšně prošel dotačním řízením (realizace 2019, více ZDE).
  • Alternativní škola: jsme si vědomi skutečnosti, že existují i rodiny s dětmi, které vyhledávají alternativní možnosti vzdělávání a podpoříme aktivity ve městě aktivity v tomto směru podle zájmu rodičů, např. Lesní školka.
  • Podpoříme spolupráci s gymnáziem: město podporuje a bude dále podporovat existenci šlapanického gymnázia: studenti mohou v rámci spolupráce využívat novou jídelnu v ZŠ a další zázemí šlapanické základní školy dle společných možností. V případě zájmu gymnázia o rozšíření spolupráce budeme za město tyto aktivity podporovat.

   

   

   

  Zdroj fotografií a vizualizací: webové stránky města Šlapanice

Komentáře jsou uzavřeny.