• Tak kdo vlastně tu dotaci získal?

  V předvolebním období jsme svědky zajímavých a úsměvných situací:

   

  – Na jednom jarním jednání zastupitelstva města exstarosta za KDU-ČSL J. Klaška prezentoval, že jednal při návštěvě p. Babiše ve Šlapanicích se všemi přítomnými ministry a podporoval přidělení dotace na vyčištění Cukrovaru. Tudíž jste mohli získat pocit, že jen díky němu nám přistálo 147 mil. Kč.

   

  – A teď POZOR – máme tu dalšího donátora – ve volebním programu ČSSD jsme se mohli dočíst, že “podal zkušenou ruku senátor za ČSSD Ing.Ivo Bárek, s nímž naše místní organizace v této věci intenzivně spolupracovala a bez jehož přičinění by město NA DOTACI NEDOSÁHLO”.

  Pravda je taková, že pana Bárka jako senátora pro náš volební obvod jsme oslovili se žádostí o pomoc okamžitě, jakmile se objevila nabídka společnosti ICEC k odkoupení areálu a že pan senátor pomoc přislíbil. Své slovo také dodržel a průběžně po celou dobu podporoval město při jednáních s Ministerstvem financí a Státním fondem životního prostředí. Za to mu patří velké poděkování.

  Podmínkou veškerých aktivit ale bylo jediné: vlastnictví areálu městem Šlapanice. Bez vlastnictví areálu městem nebylo možné zahájit cokoliv. A je pravdou, že při prvním hlasování o koupi areálu zástupci ČSSD nebyli přítomni a základní podmínku – tzn. odkup areálu městem nepodpořili. Při druhém hlasování o koupi areálu městem nakonec podpořil koupi areálu ze dvou zastupitelů ČSSD pouze pan J. Štěpánek, pan I. Kouřil, nynější lídr kandidátky pro koupi areálu ruku nezvedl viz zápis zastupitelstva, bod 14 ZDE. Postoj místní organizace ČSSD vůči koupi areálu tak lze označit za rozporuplný.

   

  Teprve po získání areálu do vlastnictví města bylo vůbec možné požádat o dotaci. Přidělování dotací má velmi přísná pravidla, bodový systém, splnění náležitostí o dotaci atd. A ta pravidla muselo naše město dodržet stejně jako ostatní žadatelé. Lze tak jedině doporučit, aby ti, kteří u přípravy žádosti o dotaci vůbec nebyli, formulovali svá vyjádření realistickým a hlavně pokud možno pravdivým způsobem.

  Podávat pak informace voličům o způsobu získání dotace tak, jak to udělalo ČSSD ve svém předvolebním materiálu, je mírně řečeno zavádějící a nad tímto způsobem podávání informací musíme vyslovit politování.

   

  Ještě, že ty Čisté Šlapanice mají ve Šlapanicích takové partnery jako KDU-ČSL a ČSSD – bez nich bychom si asi ani nevrzli. Je jen škoda, že se o výrazné podpoře dovídáme v některých případech až z předvolebních informací.

  Ať tak či onak, dotaci získalo naše město  – a to je hlavní!

Přidat komentář

Spam ochrana Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.