• Jak bylo na exkurzi v Cukrovaru 15. 9. ?

  V sobotu 15.  9.  jsme pro velký zájem organizovali ještě další komentované prohlídky Cukrovaru, zaměřené tentokrát výhradně na suchopárné informace.  Ve třech prohlídkových cyklech se mohli občané seznámit s areálem, s jeho stavem a dalšími informacemi.

  Dozvěděli se tak,

  • že již probíhá příprava výběrového řízení, aby se mohlo na jaře 2019 začít se sanací.
  • že město zažádalo Českou inspekci životního prostředí o vydání nového rozhodnutí pro areál, tak aby mu nehrozila sankce
  • že projekt obsahuje i rezervu 30 mil. Kč na nepředvídatelné skutečnosti, které mohou v průběhu sanace vzniknout aj.

   

  • Jak budou probíhat sanační práce:
  • –Sanační předprůzkum
  • –Demolice části objektů nad zdroji znečištění v centrální části areálu
  • –Vybudování drénů (nábřeží Říčky a  Tyršova)
  • –Odtěžení kontaminované půdy a kontaminovaných stav. konstrukcí
  • –Překrytí + zásyp nekontaminovanou zeminou
  • –Promývání podloží + sčerpávání kontaminace z drénů
  • –Aktualizace analýzy rizika, která prověří, zda bylo dosaženo požadovaného výsledku

  Další informace o Cukrovaru jsou již na novém webu městských projektů, včetně studie proveditelnosti a aktualizace analýzy rizik z roku 2017 ZDE.

  Jaký navrhují Čisté Šlapanice další postup:

  společná diskuze mezi občany a dalšími subjekty rozhodujícími ve městě o využití areálu

  zadání urbanistické soutěže na požadované funkce v areálu

  příprava prvních projektů města v areálu

   

  A také třeba, že výška komínu po provedené opravě je 55, 9 m 🙂

   

  Moc nás těšil zájem všech příchozích. Děkujeme, že jste přišli.

  Všichni si uvědomujeme, že se jedná o dlouhodobý záměr města. A stojí za to usilovat, aby výsledek byl pro naše město co nejlepší.

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.