• Doprava I. část – obchvaty a parkování

  Šlapanice obdobně jako další obce v předměstí Brna trpí dlouhodobě neřešenými dopravními řešeními. Chybí rozšíření dálnice D1 na trojpruh, chybí mimoúrovňová křižovatka pro Černovické terasy a chybí obchvat Slatiny a chybí kvalitní napojení našeho města, a také okolních obcí na dálnici D1 a Brno. Většina vyjmenovaných dopravních závad je v kompetenci Jihomoravského kraje, ŘSD či Brna, kdy město Šlapanice plní především úloh iniciátora potřebnosti řešení.

  Některé situace se nás dotýkají více a jsme schopni do nich více zasáhnout. Lze je rozdělit do několika částí, které je třeba řešit současně.

   

  1. Dopravní zácpy ve Slatině
  2. Napojení na Brno a D1
  3. Parkování ve městě
  4. Průjezdnost města, rozdělení dopravních toků

   

  Tyto problémy jsme začali řešit ve volebním období 2014-2018 a rádi bychom je dotáhli do konce. Veškerá předchozí napojení Šlapanic na širší dopravní síť byla řešena výhradně v souvislosti s realizací napojení na průmyslovou zónu a tak jsme začínali prakticky v bodě nula. Přesto se hodně podařilo, ale je potřeba vše poctivě dotáhnout do konce.

   

  Co jsme udělali a v čem je potřeba pokračovat:

  • Řešení dopravních kongescí ve Slatině lze pomocí:
   1. Světelně řízená křižovatka ve Slatině s preferencí MHD: po své realizaci zlepší průchodnost křižovatky nejen pro auta, ale i pro trolejbus. Poté, co jsme ve spolupráci s městem Brnem iniciovali řešení křižovatky, připravují Brněnské komunikace její realizaci. Mělo by k ní dojít v roce 2019.

  Stáhnout (PDF, 836KB)

  Zdroj studie: BKom

   

  • Napojení na Brno a D1
   1. Vyřeší obchvat Slatiny. K jeho přípravě nestačí samotné město Šlapanice, bude se jednat především o akci města Brna a Jihomoravského kraje. Naše město bude pomáhat s majetkovou přípravou. Spolupráci všech zúčastněných zajišťuje společná Rámcová dohoda o přípravě obchvatu Slatiny, kterou již schválil Jihomoravský kraj, Brno, MČ Brno – Slatina a naše město se připojí v průběhu měsíce září 2018. Obchvat musí být dle našich připomínek připraven jako komplexní po celé své délce od  kruhového objezdu Hviezdoslavovy ulice až po napojení obchvatu Slatiny na Řípskou či Černovickou terasu. Šlapaničtí občané tak získají jak bezproblémový přístup na Brno, tak na dálnici D1.

   

  • Parkování ve městě
   1. Rozběhli jsme přípravu koncepce parkování, která zmapuje stav a potřebu parkovacích míst ve městě (rezidenti, zaměstnanci, dojíždějící). A navrhne parkování řešené centrálně: nové lokality pro parkování – Cukrovar, pozemky u žel. nádraží, u starého sídliště a Brněnských Polí) i lokálně po jednotlivých ulicích. Koncepce bude projednána s občany. Dle výsledků projednání bude upravena. Navržené řešení by se mohlo začít realizovat v průběhu roku 2019.
   2. Budeme pokračovat v nastoupeném trendu každoroční rekonstrukce jedné z ulic města ve špatném stavu společně s vybudováním nových parkovacích stání
   3. Podpoříme vybudování centrálního místa pro parkování v centru města, kde je nedostatek místa (v Cukrovaru, pozemky u železničního nádraží, parkoviště nad základní školou – vedle nové části hřbitova)
  • Průjezdnost města a rozdělení dopravních toků
    1. Průjezdnost města souvisí do značné míry s řešením parkovacích míst. Připravovaná koncepce parkování tak bude mít pro průjezdnost ulic zásadní dopad. Kromě parkování ale je nutné i rozdělit dopravní toky procházející městem, centru města se tak výrazně může ulevit od projíždějící dopravy. Rozdělit dopravní toky lze pomocí doplnění sítě komunikací o následující:
     1. obchvatová komunikace mezi ulicemi Jiříkovskou a Ponětovskou, která se napojí na Zemědělskou a odvede část dopravy z Ponětovic a Jiříkovic pohodlně na silnici 430 – „starou vyškovskou“.
     2. kobylnický obchvat – komunikaci, která odvede dopravu od Kobylnic pohodlně směrem k dálnici D1 v koridoru plánované vysokorychlostní trati podél letiště.
     3. slatinský obchvat (viz první bod)

   

  Kromě parkování, které je plně v rukou města, rozhodují o napojení na širší silniční síť jiné instituce a orgány, než je naše město. Výsledná podoba dopravního napojení Šlapanic a Bedřichovic bude do značné míry záviset na připravované územní studii silniční sítě Jihomoravského kraje. Úlohou našeho města je být aktivní a napomáhat hledání řešení, které městu prospěje a nepřinese zhoršení obyvatelům. O to jsme se v posledních 4 letech snažili a určitě bychom pokračovali i dále. Jde o běh na dlouhou trať, ve kterém však Šlapanice nesmějí zaváhat.

   

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.