• Doprava II. část – Hromadná doprava a cyklostezky

  V hromadné dopravě za uplynulé volební období proběhl jeden z nejaktivnějších kroků města. Podařilo se nám vyjednat s Dopravním podnikem města Brna významné navýšení trolejbusových spojů (najdete ZDE). A ČD přidaly novou železniční zastávku na Brněnských Polích, která by měla být v provozu již příští rok. Za hromadnou dopravou stojíme a snažíme se ji podpořit. Má totiž budoucnost. A co plánujeme?

   

  Hromadná doprava:

   

  Železniční spojení

  Regionální železniční doprava nabývá stále více na významu, podporuje ji stát, Jihomoravský kraj a také město Brno- nejvýznamnější cíl dojíždění obyvatel Šlapanic. Brno usiluje o vymístění automobilů ze svého centra a podniká k tomu razantní kroky. Vlakové spojení do centra Brna je v současnosti jedním z nejspolehlivějších a také nejrychlejších spojení do Brna.  Proto dává smysl připravit dopravní terminál v místě stávajícího železničního nádraží. Odkup pozemků od Českých drah městem je předjednán a je pro město důležitý. Jak pro přípravu dopravního terminálu, tak pro případné budování nových parkovacích míst v oblasti ulice Nádražní. Proto bychom chtěli realizovat následující kroky:

  • Připravíme ve spolupráci s Brnem a JMK dopravní terminál v místě stávajícího železničního nádraží
   Podpoříme rozvoj regionální železniční dopravy jednáním s JMK a ve spolupráci s okolními obcemi
  • Odkoupíme pozemky od Českých drah u stávajícího nádraží a podpoříme vybudování parkovacích míst jako Park and ride u železničního nádraží Šlapanice
  • Vybudujeme chodník k železniční zastávce Brněnská Pole (Šlapanice, zastávka) z oblasti Jiráskovy a Švehlovy pro zvýšení dostupnosti zastávky více obyvatelům

   

  • U trolejbusových spojů se nám podařilo vyjednat významné navýšení počtu trolejbusových spojů. Tento krok je možný díky finančnímu příspěvku města a s ohledem na počet obyvatel Šlapanic je nutné ho udržet. Proto bychom chtěliZachovat rozšíření trolejbusových spojů

  S rozrůstajícím se městem co do plochy i do počtu obyvatel je na místě zvažovat i možnosti občanů spojení po městě samotném. aktuálně ve městě funguje seniorbus pro seniory a občany se ZTP. Proto navrhujeme

  1. Zmapovat zájem občanů o využití služeb mikrobusu (stávající seniorbus) a jeho možné využití i dalšími občany pro dopravu ve Šlapanicích

   

  Cyklodoprava

  Cyklodopravu podporujeme dlouhodobě a tak jsme se snažili ji napomoci i v období 2014 – 2018. Směry cyklodopravy do okolí Šlapanic jsou celkem jasné: Brno, Bedřichovice (a dále do Mariánského údolí či Líšně), Ponětovice, Jiříkovice, Kobylnice.  Studie proveditelnosti (2016) prověřila a naplánovala cyklospojení Šlapanic do okolí. A na ni navazují projektové přípravy a realizace cyklostezek (viz např. ZDE)

   

  Ponětovice – Kobylnice

  Ve volebním období 2014-2018 se podařilo dokončit pozemkově, a tím i fyzicky nedokončenou cyklotrasu na Ponětovice. Na ni by mělo v roce 2019 navázat i propojení na Kobylnice, které má již platné územní rozhodnutí, a také kladné stanovisko Řídícího výboru ITI Brněnské metropolitní oblasti. Co to znamená? Znamená to velkou pravděpodobnost zisku dotace a tím také realizaci cyklostezky.

   

  Brno

  Rovněž cyklotrasa na Brno má po výběru ze 3 variant jasno, kudy se vydat a dostala spolu s kobylnickou zelenou pro výstavbu. Stejně jako kobylnická cyklotrasa má platné územní rozhodnutí a předschváleno financování z dotace metropolitní oblasti. Šlapanice si navíc na realizaci cyklostezek (Brno, Kobylnice) začaly spořit předem (od roku 2016) v rámci Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a realizace tak nebude pro město znamenat velkou finanční zátěž.

   

  Bedřichovice

  Po peripetiích se soudním sporem jednoho z vlastníků pozemků na cyklotrase na Bedřichovice, se podařilo po více než 15 letech zrealizovat I. část cyklotrasy na Bedřichovice – úsek od Černého splavu po náves Bedřichovice. II. část – úsek od Riegrovy ulice po Černý splav má připravenou projektovou dokumentaci. Je však velmi problematická majetkově, kdy většina vlastníků pozemků na této části již má postaveny ploty na hranici pozemků. Bude možná také potřebný zásah do břehu Říčky a jednání s Povodím Moravy. I s ohledem na ochranné pásmo přírodní památky Čertovka a Andělka by v první části byl vhodnější mlatový povrch, nikoliv asfaltový. Rádi bychom navázali na připravenou studii a dokončili i část II. Do volebního programu se ale snažíme vkládat věci, u kterých víme s velkou pravděpodobností, že je možné je zrealizovat za jedno volební období. Tuto jistotu u II. části této trasy nemáme, proto ji zde zmiňujeme. Ne však jako přímý bod volebního programu.

  Jiříkovice

  Rovněž nejsou kvůli problémům se získáním pozemků vloženy jako přímý bod našeho programu, přestože i ony jsou připraveny projektově.

   

   

  Pozn. obrázky pocházejí z médií města Šlapanic

Komentáře jsou uzavřeny.