• Čisté srdce Šlapanic: areál Cukrovaru

  Dlouhých 20 let se v našem městě o pětihektarovém areálu Cukrovaru jen mluvilo a diskutovalo, ale to bylo vše. Přinesli jsme zásadní změnu. Město během našeho volebního období areál koupilo  a získalo 147 milionů Kč na jeho vyčištění. Máme nyní společně příležitost areál oživit a zabydlet podle potřeb obyvatel Šlapanic.

   

  Tento důležitý krok pro Šlapanice umožnily i další nezávislé koaliční  subjekty v zastupitelstvu: Nezávislí a Změna pro Šlapanice. Bez jejich hlasů a spolupráce by koupě areálu nebyla možná.

   

  Jaké by měly být další kroky našeho města:

   

  • (1) Areál se bude sanovat 5 let s využitím dotace z Operačního programu životního prostředí (147 mil. Kč),  a to i za finanční spoluúčasti města ve výši 26 mil. Kč. Probíhat bude podle harmonogramu v letech 2019-20123.
  • (2) Zmapování potřeb města a v diskuzi s občany a všemi politickými subjekty naplánování využití areálu Cukrovaru jako nového centra města (2019). Během sanačních prací mají Šlapanice možnost vést diskuzi o budoucím využití areálu a na základě diskuze o jeho využití společně rozhodnout.
  • (3) Urbanistická soutěž na přestavbu (2019/2020): která i na základě výsledků sanačních prací a rozhodnutí města rozvrhne požadované funkce v území formou územní studie
  • (4) Příprava přestavby (2020 – 2021 -…): podle navržených požadavků je třeba připravit projektové dokumentace na jednotlivé záměry
  • (5) Zahájení přestavby areálu jak nového centra města (2022 …)

  Jak bude vypadat sanace: 

   

  Sanační práce budou probíhat v na sebe navazujících etapách.

  předsanační doprůzkum,

  projekční a přípravné práce,

  sanace ex situ (mimo areál: demolice, odtěžba a odvoz silně kontaminovaných zemin, výstavba sanačních a ochranných drénů směrem k Říčce a ulici Tyršově, výstavba a obnova vrtů),

  sanace in situ (v areálu: sanace podzemní vody – bude probíhat formou promývání kontaminovaných zemin a sčerpávání kontaminace ze záchytných drénů.

  postsanační monitoring, aktualizace analýzy rizik

   

  Čisté Šlapanice navrhují využít Cukrovar pro několik záměrů a rádi bychom tím odstartovali společnou diskuzi o využití areálu:

   

  Koupaliště, ideálně jako biotop (06)

  Kulturní dům (03)

  Zelené parkové plochy (02)

  Parkování (05)

  Městský pivovar – provozovaný městem jako akciová společnost, kdy občané by si mohli zakoupit akcie městského pivovaru (04)

  Sportoviště – volně přístupné lidem (07)

  Seniorské bydlení (01)

   

  Nejdůležitějším krokem ze všech je naplánování budoucího využití vyčištěného areálu Cukrovaru. K plánování budoucnosti Cukrovaru chceme přizvat jak občany města, tak i další politické subjekty. Přestavba areálu je dlouhodobý záměr. Pokud se má město chovat efektivně a směřovat důsledně k cíli, musí panovat v názoru na využití Cukrovaru co největší shoda. Nejedná se totiž o program na jedno volební období a město by nemělo ztrácet čas ani peníze přebíháním od jednoho námětu k druhému.

   

  A jak by třeba mohl Cukrovar vypadat, jsme si zkusili i nakreslit. Děkujeme Petru Hlouškovi za ztvárnění našich představ:

   

  Pomozte nám tyto sny uskutečnit a podpořte nás.

Komentáře jsou uzavřeny.