• Pasportizace majetku města – konečně

  Ke správě majetku potřebuje město svůj majetek dobře znát, umět popsat jeho stav, zapisovat změny, naplánovat také údržbu a obnovu. V roce 2014 (kdy jsme se dostali na radnici) jsme víceméně s překvapením zjistili, že evidenci a stav svého rozsáhlého majetku (veškeré budovy, silnice, chodníky, pozemky, zeleně) město vede prakticky v papírové podobě. Udržovat informace (navíc neustále se obměňující informace) aktuální v papírové podobě je prakticky nemožné.

   

  Jedním z prvních kroků tak byla snaha o vytvoření pasportu (evidence hmotného a/nebo nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci a také využití) majetku města. K elektronické pasportizaci majetku se dostáváme konečně nyní díky dotaci na tzv. Strategické dokumenty. Dotaci na pasportizaci město získalo ve výši 8, 4 mil. Kč a 0, 4 mil. Kč přispěje ze svého. Součástí je také energetický audit města atd. Více podrobností o projektu města najdete ZDE.

  Bez ní je další nakládání s majetkem města velmi obtížné a o efektivnosti se bohužel přes veškeré úsilí úředníků příliš mluvit nedá.

  A proč to trvalo tak dlouho? Vzhledem ke značné částce na pasportizaci jsme se pokusili získat finance z jiného zdroje – z dotačního titulů Evropských fondů. Příprava žádosti o dotaci, sledování termínů výzev, související výběrová řízení a samotné  schvalovací procesy poskytovatelů dotací bohužel takto dlouho trvají.

   

  Nyní ale můžeme začít. Pro město je to velmi důležitý,  i když neviditelný krok,  směrem k efektivní správě majetku.

Komentáře jsou uzavřeny.