• Dopravní zácpy

  Šlapanice zažívají krušné dopravní časy – vinou uzavírek se přes Šlapanice přelévá část dopravy svedené z D1, kdy je dobré vědět, že podle posledního sčítání dopravy se na D1 v našem úseku pohybuje cca 54 000 aut. Musíme tak stát v dlouhých kolonách před Slatinou, a to už bohužel nejen ve špičkách.

  Na dotazy občanů, co pro zlepšení situace dělá město, jsem odpovídala: Situace je dočasná a je způsobena uzavírkami na D1 po dobu její rekonstrukce, ty jsou v našem úseku rozsáhlé. Přes Šlapanice jezdí nyní např. i holubičtí občané apod. Aktuální dopravní zácpy řešíme ve Šlapanicích pomocí městské policie, která je příslušná jen na našem katastru. O spolupráci ve Slatině žádáme Dopravní policii JMK, ta je ve Slatině podle svých kapacitních možností a řídí dopravu.

  Z dlouhodobějšího pohledu usilujeme o realizaci světelně řízené křižovatky ve Slatině, ta by podle informace Brněnských komunikací měla být v projektové přípravě do dotačního programu Telematica (snad příští rok). Pomoci podle nás může i obchvat Slatiny, kde se domlouváme s městem Brnem a Jihomoravským krajem. Kompetence Šlapanic jsou tu omezené. Z dalšího pohledu usilujeme, aby v připravované územní studii JMK pro naše území vzešlo dopravní napojení na dálnici D1, kdy jsme požadavek města na napojení na D1 formulovali již několikrát, naposledy znovu před rokem do zadání zmiňované územní studie. První výstupy z této studie by mohly být k dispozici koncem příštího roku a Šlapanice rozhodně budou u toho. 

  Občanům doporučujeme nyní využívat vlakové spojení, je-li to v jejich možnostech, případně při cestě autem přes Bedřichovice kruhový objezd. Všichni nyní neseme bohužel tíhu dlouhodobě neřešených dopravních spojení, kdy dlouhé roky se pouze budovaly průmyslové cíle a nové bydlení. Nic proti bydlení a nic proti pracovním příležitostem, ale nejdříve měla být budována dopravní infrastruktura! K tomu nedošlo. Uveďme připojení černovických teras na D1, ty mají a budou mít minimálně 15 let zpoždění. Věřím, že po ukončení oprav D1 bude situace zase výrazně lepší. Jiné řešení zatím bohužel není v silách našeho města.

   

  A tak můžeme být jedině rádi, že nedošlo k realizaci tzv. III. etapy průmyslové zóny ve Šlapanicích. O co se jedná? Pokud si nevzpomínáte, haly průmyslové zóny CTP měly být nastavěny podél ulice Brněnská po železniční trať. Na tuto etapu průmyslové zóny už běželo povolovací řízení a k jeho zastavení došlo jen díky zásadnímu nesouhlasu 2 500 šlapanických občanů v petici. Celá část byla dopravně napojena na ulici Brněnskou 🙂 Tuto verzi prosazovalo a realizovalo tehdejší vedení města v čele s ing. arch. J. Klaškou, Pavlem Horákem a M. Mrkvicou – jinak KDU-ČSL, TOP09 a ODS. Dnes si můžeme říct, díkybohu za zdravý selský rozum občanů, kteří podepsali nesouhlasnou petici. Protože tito pánové a tyto strany ho rozhodně při prosazování průmyslové zóny CTP neměly. Jejich dopravní řešení spočívalo v realizaci průmyslové zóny těsně u Šlapanic, dvakrát větší než Šlapanice a s 15 000 aut.

  Pan J. Klaška si natáčí dopravní zácpy u Slatiny, už zapomněl na svoje tehdejší počínání (je to už více než 7 let), ale my bychom neměli.

  Řešení dopravy existují, jak ta krátkodobá, tak i dlouhodobá a my je prosazujeme a usilujeme o ně, bez průmyslové zóny.

  Michaela Trněná, starostka

  P. S. Úvodní náhledový obrázek tohoto článku je zastavovacím plánem průmyslové zóny CTP.

2 komentářů

 1. Jaroslav Honza says: 12.7.2017 at 7.27

  Dobrý den, v souvislosti s kolonami se chci zeptat, jak vypadá příprava nové výstavby alternativního spojení s Brnem, konkrétně Evropskou ulicí, když v současnosti je část původní komunikace v majetku CTP.
  Výstavba této komunikace, která je dle mých informací již zanesená v novém územním plánu by z velké části řešila řadu problémů, které jsou spojeny s cestováním přes Slatinu. Domnívám se, že řada lidí míří buď na D1 nebo dále do Brna a pro většinu lidí by přímá cesta na sjezd 201 byla výhodnější a rychlejší.

 2. Michaela Trněná says: 13.7.2017 at 14.21

  Dobrý den,
  bohužel Vaše informace o existenci této komunikace v novém územním plánu jsou možná zavádějící. V návrhu úz.plánu by se mohla objevit pro tuto trasu tzv. územní rezerva, která pouze rezervuje toto území pro možné záměry. V rezervě se stavět nedá. Důvodem rezerv (bude jich tam více) v návrhu územ. plánu je skutečnost, že celý jihovýchod od Brna čeká na tzv. “Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území OB3 Metropolitní rozvojové oblasti Brno”, která by měla prověřit (vyzkoumat a navrhnout) připojení Šlapanic na D1. Která trasa to bude se nyní neví. Vámi zmiňovaná trasa je problém už z toho důvodu, že jak správně uvádíte, kus Tuřanky prodalo bývalé vedení města firmě CTP a tudíž by stavba byla závislá na postoji firmy CTP. Osobně nejsem nijak příznivcem této trasy, a to z jednoho zásadního důvodu – území Šlapanic a jejich okolí je již dopravními stavbami protkáno extrémně a protnout dosud nezatížené území další novou stavbou je v takové situaci téměř hříchem. Naše sdružení s pomocí architektů proto navrhlo a dlouhodobě prosazuje řešení spočívající ve vyvedení dopravy ze směru od Kobylnic komunikací, která by vedla podél letiště a plánované vysokorychlostní trati železnice – území by se nekouskovalo. A další součástí by bylo napojení na dokončený obchvat Slatiny (vyústěný na D1). Tím by se dopravní toky rozdělily. Podstatný pro další rozhodování bude výsledek zmiňované studie, kterou pořizuje Jihomoravský kraj jako podklad pro Zásady územního rozvoje JMK. Výsledek lze očekávat nejdříve koncem příštího roku.
  Je mně líto, že nemám příznivější zprávu, ale je to důsledek 15 letého zanedbávání a neřešení stavu. Pozitivní je, že se konečně věci nyní začínají hýbat a snad i řešit trochu více koncepčně, než tomu bylo dosud.
  S pozdravem Michaela Trněná

Komentáře jsou nyní uzavřeny.