• Ochrana orné půdy a Čisté Šlapanice

  Čisté Šlapanice se ochraně orné půdy věnují cca od roku 2009-2010, a to v přímé souvislosti s tehdy připravovanou průmyslovou zónou o rozloze více než 250ha v těsném sousedství obytné zástavby. Naplánovala ji předchozí vedení města společně s investorem CTP Invest, zastavěna halami měla být plocha od ulice Brněnské až po letiště Brno – Tuřany, od dálnice D1 po Brněnská pole a ulice Švehlovu a Wurmovu. Ochrana půdy šla pro nás přirozeně ruku v ruce s ochranou obyvatel Šlapanic a jejich práva na kvalitní bydlení, které v těsném  sousedství plánované gigantické průmyslové zóny nebylo možné. Ochranu půdy prosazujeme a stojíme za ní i nadále. Ani tehdy, ani nyní to neděláme na úkor přirozených a především přiměřených zájmů a potřeby města a jeho obyvatel.

  V územním plánu města je již více než 10 let plocha pro rodinné bydlení v lokalitě Ponětovská, má cca 5 ha. Město se ji v minulosti pokusilo prodat již několikrát, vždy bezúspěšně. Dle našeho názoru je třeba zvážit, zda tuto lokalitu je možné za rozumných podmínek zastavět nebo ne. Schémata pro zastavění lokality uvažují cca 70 rodinných domů. Za rozumné podmínky považujeme vybudování potřebné a související infrastruktury včetně přípravy obchvatové komunikace, která by navazovala na připravované úpravy ulice Zemědělská. Stávající polní cesta mezi ulicemi Ponětovskou a Jiříkovskou je prašná a je intenzívně využívána pro potřeba společnosti Bonagro, které tudy dopravuje úrodu z mnoha hektarů do svého střediska na ulici Zemědělská. Vybudování komunikace v této lokalitě by umožnilo odvést dopravu nejen pro dopravu společnosti Bonagro, ale i další dopravu, která nyní proudí přes centrum Šlapanic.

  Případní zájemci o koupi pozemků musí městu předložit schéma zastavění – tedy o jakou intenzitu zástavby by se jednalo.  Podle ní se bude město také rozhodovat. Stejně jako podle dalších podmínek výstavby, které se musí nastavit předem. Nechceme opakovat chyby města z minulosti: můžeme jmenovat ulici Seifertovu bez dokončeného povrchu komunikace developerem nebo podmínky smlouvy mezi městem a Tescem, kdy je ve prospěch Tesca zablokováno cca 5 ha pozemků bez jasně stanoveného termínu výstavby nákupního centra atd. V žádném případě zde nelze hovořit o intenzivní výstavbě v podobě bytových domů.

  Územní plán v tomto případě celkem ústrojně navrhuje výstavbu, která navazuje na stávající zástavbu a dotváří podobu města přiměřeným způsobem – nevybíhá nelogicky do volné krajiny, neklade zvýšené nároky na obsluhu území, budování sítí apod. Pozemky v této lokalitě tedy město může, ale nemusí prodávat za každou cenu.

  Domnívám se proto, že případným uvolněním 5ha pro rodinnou zástavbu v porovnání se zachráněnými 250 ha průmyslových ploch v těsném sousedství obytné zástavby nenarušujeme téma ochrany půdy a ochrany zdraví obyvatel, které prosazujeme dlouhodobě. Čisté Šlapanice nejsou a nikdy nebyly spolkem, který bezhlavě stojí na jediném stanovisku – vždy se poctivě snažíme zvážit všechna pro a proti ve prospěch občanů.

  Poznámka: Čisté Šlapanice jsou sdružením nezávislých kandidátů pro komunální volby ve Šlapanicích, na krajských volbách se nepodílely, nepodílí a nebudou podílet ani v budoucnu. V krajských volbách jsem kandidovala samostatně jako nezávislá kandidátka bez stranické příslušnosti za Starosty pro Jižní Moravu. Mým cílem nebylo získat post v kraji, ale umožnit Šlapanicím vstupovat a zasahovat do krajské samosprávy, která má pro naše obyvatele významné dopady např. v oblasti krajských komunikací či zdravotnictví nebo sociálních služeb. Se čtyřmi zastupiteli, které Starostové pro Jižní Moravu získali, komunikuji o rekonstrukci ulice Brněnská, obchvatu Slatiny nebo areálu ICECu apod.

  Michaela Trněná, starostka

1 komentář

 1. Ing. Jiří Kolbábek says: 29.4.2017 at 10.18

  Dobrý den, s argumentací v článku nesouhlasím. Předpokládejme, že vedení města chrání zájmy občanů. Proč mi připadá, že zastavěním v lokalitě Ponětovská Šlapaňáci prodělají:
  • Už tak je málo místa na procházky v přírodě v našem katastru – mezi domy, ploty a továrnami nikdo chodit nebude. A, shodneme se, pohyb zlepšuje zdraví, cenu má neměřitelnou.
  • Při stavbě bude velký pohyb nákladních aut – pro Šlapaňáky hluk, prach, zhoršení životního prostředí, to zhoršuje zdraví lidí.
  • Průjezdy aut poškodí silnice – opravy zaplatí Šlapaňáci, z peněz, které by měly jít jinam.
  • Vznikne další zóna moderního bydlení, zatímco ve starších ulicích budou jako dosud mizerné chodníky, vybudované svépomocí v 80-tých letech v akci “Z” – viz např. ulice Bedřichovická a další.
  • Ve městě je už teď velký průjezd aut, na který město nemá silnice dimenzované. Např. Nádražka, Hřbitovní, atd. nebo viditelně se zhoršující přetížená silnice benzinka – Slatina. Pro Šlapaňáky je prospěchem snižovat počet projíždějících aut, a ne tento počet zvyšovat! Průjezdy aut zvyšují hluk, nebezpečný karciogenní mikroprach a jiné.
  • Někteří Šlapaňáci už nenechají své děti chodit samy do školy, vozí je, protože se bojí, aby se jim v provozu něco nestalo. A co by pro Město ještě mělo být větší prioritou než bezpečnost našich dětí!
  • Zde postavené domy budou mít všude daleko – budou všude jezdit auty, to zase zvýší provoz.
  • Rozhodnutí o zástavbě je definitivní a nezvratné – i pro naše děti.
  • Plánovaný obchvat může přinést naopak nepříjemná překvapení – pokud zkrátí jinak cesty a přitáhne auta z okolních měst, která dosud jezdí po státní – provoz se kvůli obchvatu může i zvýšit s negativními důsledky pro Šlapaňáky.
  • Šlapaňáci ztrácí desetiletí části svého městského majetku – a měli by za to dostávat kompenzace. Například chybí koupaliště, co to roky bývalo, apod.
  Můj návrh tedy je – rozhodně neprodávat pozemky na stavbu dalších domů, nebudu mluvit o ochraně orné půdy, když mnoho produktů z ní spálíme jako dotovanou bionaftu nebo dotovanou elektřinu v naší bioplynové stanici, nebo vytápění školy. Pozemky bych určil na něco pro Šlapaňáky – třeba park, hřiště, apod., apod.
  Ing. Jiří Kolbábek
  Autor působil několik let v dopravní komisi a kontrolním výboru.

Komentáře jsou nyní uzavřeny.