• Šlapanice mají ve vybírání pokut na D1 chaos, tvrdí opoziční zastupitelé.

  Někteří opoziční zastupitelé kritizují MěÚ Šlapanice – oproti MěÚ Rosice – že nezvládá organizaci kolem úsekového měření rychlosti na D1.

  Z toho důvodu přinášíme vyjádření starostky M. Trněné:

  Oproti Rosicím máme deficit ve zpracování přestupků z úsekového měření rychlosti na D1 způsobený tím, že zatímco Rosice již v okamžiku zahájení měření na D1 měly vybudovaný celý systém výběru pokut (zjednodušeně řečeno) počínaje SW řešením a zaměstnanci konče. Šlapanice obdržely informaci od Ministerstva dopravy na poslední chvíli. A musely se tak velmi rychle rozhodnout, zda úsekové měření zvládnou (se všemi souvisejícími dopady pro úřad) nebo se naše působnost přenese pomocí veřejnoprávní smlouvy na Rosice, které by tak měly na starost úsekové měření na D1 v obou směrech. Po zvážení všech okolností a dopadů pro město i úřad jsme se rozhodli, že město se bude úsekovému měření věnovat. Důležitou roli hrálo i to, že Šlapanice měly již předtím v plánu přípravu na zavedení radarů v našem městě, a tak situace na D1 v podstatě jen urychlila realizaci.

  Úřad musel vybudovat vše, co s úsekovým měřením souvisí doslova od nuly – výběrová řízení na SW i zaměstnance úřadu, a to v co nejrychlejším časovém rozmezí. Než byl vybrán a zaveden nový software na zpracování záznamů z kamerových systémů a přijati noví pracovníci, zpracovával úřad údaje z úsekového měření ručně. Proto máme oproti Rosicím nízký počet dosud vybraných pokut. Od srpna/září již postupně nabíhalo vše automaticky a úměrně tomu se i zvyšuje počet vybraných pokut. Na zahájení řízení má úřad lhůtu 2 roky – podle stávajících propočtů očekáváme, že se všechna řízení z úsekového měření na D1 zahájí a zpracují včas.

  Vzhledem k výše uvedenému lze tedy v tomto směru úřadu jedině poděkovat, že do takto drastických podmínek vstoupil, a to především s ohledem na zájmy města. Městu tak vzniká nezanedbatelný příjem. Primárním cílem úsekových měření na D1 i všude jinde je vždy bezpečnost dopravy a jejích účastníků. Proto i Šlapanice stejně jako např. Rosice část tohoto příjmu investují zpět do bezpečnostních opatření v dopravě.

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.