• “Malá místa” – co s nimi v roce 2017?

  Jak jsme se již zmiňovali v jiném článku, byl připraven a schválen Manuál tvorby veřejných prostranství (seznam “malých míst” najdete na str. 25).

  Co je hotovo v roce 2016?

  • parčík Čechova/Švehlova
  • hřiště Jiráskova/Švehlova

  a byla podána žádost o dotaci na

  • zeleň u ZŠ
  • zeleň v bývalé trati ICECu (pod sokolovnou podél sokolského hřiště k hale sokola).

  Výsledky žádostí o dotace budou známy na jaře 2017. Pokud bude město úspěšné, může na podzim realizovat další úpravy malých míst z dotačních peněz.

  Co je v plánu pro rok 2017?

  • Na tzv. významné šlapanické místo nábřeží Říčky se připravuje územní studie, kterou manuál doporučuje – termín dokončení studie je polovina roku 2017. Na ni teprve mohou navázat další místa podél nábřeží.
  • K realizaci příští rok směřuje městský park Riegrova (rovněž významné místo z manuálu).
  • V rozpočtu příštího roku je také část ulice Komenského (u palírny).
  • V lednu 2017 zahajujeme projednávání úprav zeleně starého sídliště Brněnská s jeho obyvateli, podání žádosti o dotaci na úpravy této lokality plánujeme na jaro 2017.
  • K  vycházkovým trasám a extravilánové, ochranné zeleni města: byla podána žádost o dotaci na ÚSES (územní systém ekologické stability – zjednodušeně řečeno osázený zelený pruh) podél letiště + část Lích
  • Podle  výběru OISM a městského architekta jsou v rozpočtu finance na realizaci 1-2 dalších malých míst z manuálu.

  Pokud tedy vše dobře půjde, pak bude na konci roku 2017 výsledek: 5-6 malých míst (z 10) + jedno tzv. významné místo. Věříme, že tento počet již může výrazněji ovlivnit vzhled města.

  ODKAZY:

   

Komentáře jsou uzavřeny.