• Návrhy městského parku – přijďte se podívat !

  V neděli 4.12.2106 bude v 15,30 ve vestibulu MěÚ zahájena výstava “Ideové návrhy městského parku Šlapanice”. Přijďte se podívat s jakými návrhy přišly oslovené firmy.

   

  Výstava bude přístupná v následujících dnech během prosince letošního a ledna příštího roku v době otevření úřadu.

   

   

 • Další šlapanické Malé místo dokončeno

  Dokončeno a otevřeno z velké části je další Malé místo, kterým je lokalita Jiráskova. Z původního Malého místa se nám nakonec vyvinulo docela velké, ale stojí rozhodně za to.

  Ke kompletnímu finiši zbývá ještě dokončení povrchu víceúčelového hřiště, kde zatím kvůli nepřízni počasí chybí finální povrchová vrstva.

  K dispozici jsou tak posilovací stroje a workoutová sestava, lanová pyramida, stůl na stolní tenis. Přibyla velmi slušná dosadba stromů a keřů. K posezení budou jistě využívány lavice i lavičky, které nabízejí jak posezení veřejná, tak i lehce soukromá v zákoutích. Nechybí ani pítko s vodou pro horké letní dny. Lokalita je propojena asfaltovou dráhou pro začínající kolečkové bruslaře nebo koloběžkáře. Nechybí ani menší chodníčky a průchody, které zvyšují komfort uživatelů.

  Věříme, že obyvatelé úpravy přijmou za své a plochy i hřiště a hřišťátka i posezení budou využívána.

  Na úpravě této lokality je důležitá ještě jedna věc. Je to jedna z nejkomplexněji pojatých úprav veřejných prostranství, což ve Šlapanicích nebylo dosud zvykem – víme to, protože dořešujeme například úpravy okolí šlapanické základní školy, kdy se sice investovalo 130 milionů Kč do zateplení budovy a sanace svahu, ale už nezbylo na takovou drobnost, jakou jsou okapové chodníky  a úpravy zeleně kolem školy. Za dalších 15 milionů Kč bylo naplánováno atletické hřiště, ale dokončení areálu (osázení svahů apod.), opět jaksi autorům projektů uniklo. Tento způsob realizací bychom rádi považovali už jen za dědictví našich předchůdců, pokračovat chceme tak, jak je to vidět na ulici Jiráskově.

  A to nejdůležitější na závěr: Mnohokrát zaznívala nedůvěra v náš slib, že tuto lokalitu komplexně upravíme se zohledněním připomínek všech případných uživatelů.  Realita je jiná a jsme rádi, že se nám daří naše sliby plnit.

 • Změna ve šlapanické koalici

  Koaliční volební subjekty Čisté Šlapanice, Nezávislí 2014 a Změna pro Šlapanice se toto úterý (22. 11. 2016) dohodly se zbývajícím členem koalice ODS na ukončení dosavadní koaliční spolupráce k datu 31. 12. 2016, a to na návrh subjektů ČŠ, Nezávislí 2014 a Změna.

  Důvodem jsou rozdílné názory na fungování koalice.

  Koalice zastupitelstva města Šlapanice bude pokračovat nadále ve složení subjektů ČŠ, Nezávislí a Změna 2014.

   

   

 • Šlapanice mají ve vybírání pokut na D1 chaos, tvrdí opoziční zastupitelé.

  Někteří opoziční zastupitelé kritizují MěÚ Šlapanice – oproti MěÚ Rosice – že nezvládá organizaci kolem úsekového měření rychlosti na D1.

  Z toho důvodu přinášíme vyjádření starostky M. Trněné:

  Oproti Rosicím máme deficit ve zpracování přestupků z úsekového měření rychlosti na D1 způsobený tím, že zatímco Rosice již v okamžiku zahájení měření na D1 měly vybudovaný celý systém výběru pokut (zjednodušeně řečeno) počínaje SW řešením a zaměstnanci konče. Šlapanice obdržely informaci od Ministerstva dopravy na poslední chvíli. A musely se tak velmi rychle rozhodnout, zda úsekové měření zvládnou (se všemi souvisejícími dopady pro úřad) nebo se naše působnost přenese pomocí veřejnoprávní smlouvy na Rosice, které by tak měly na starost úsekové měření na D1 v obou směrech. Po zvážení všech okolností a dopadů pro město i úřad jsme se rozhodli, že město se bude úsekovému měření věnovat. Důležitou roli hrálo i to, že Šlapanice měly již předtím v plánu přípravu na zavedení radarů v našem městě, a tak situace na D1 v podstatě jen urychlila realizaci.

  Úřad musel vybudovat vše, co s úsekovým měřením souvisí doslova od nuly – výběrová řízení na SW i zaměstnance úřadu, a to v co nejrychlejším časovém rozmezí. Než byl vybrán a zaveden nový software na zpracování záznamů z kamerových systémů a přijati noví pracovníci, zpracovával úřad údaje z úsekového měření ručně. Proto máme oproti Rosicím nízký počet dosud vybraných pokut. Od srpna/září již postupně nabíhalo vše automaticky a úměrně tomu se i zvyšuje počet vybraných pokut. Na zahájení řízení má úřad lhůtu 2 roky – podle stávajících propočtů očekáváme, že se všechna řízení z úsekového měření na D1 zahájí a zpracují včas.

  Vzhledem k výše uvedenému lze tedy v tomto směru úřadu jedině poděkovat, že do takto drastických podmínek vstoupil, a to především s ohledem na zájmy města. Městu tak vzniká nezanedbatelný příjem. Primárním cílem úsekových měření na D1 i všude jinde je vždy bezpečnost dopravy a jejích účastníků. Proto i Šlapanice stejně jako např. Rosice část tohoto příjmu investují zpět do bezpečnostních opatření v dopravě.

   

   

 • Ohlédnutí za letošním Country bálem

  Dne 5.11. proběhl na  sokolovně II. šlapanický country bál. Večerem provázela renomovaná skupina Noví Kaskadéři. Ti dříve narození jistě pamatují některé členy této kapely v Synkopách 61.

  Součástí programu bylo stejně jako v loňském roce též vystoupení brněnské taneční skupiny La Quadrila, která tentokrát předvedla ukázky irských tanců a irského stepu. Pokračovat ve čtení

 • “Malá místa” – co s nimi v roce 2017?

  Jak jsme se již zmiňovali v jiném článku, byl připraven a schválen Manuál tvorby veřejných prostranství (seznam “malých míst” najdete na str. 25).

  Co je hotovo v roce 2016?

  • parčík Čechova/Švehlova
  • hřiště Jiráskova/Švehlova

  a byla podána žádost o dotaci na

  • zeleň u ZŠ
  • zeleň v bývalé trati ICECu (pod sokolovnou podél sokolského hřiště k hale sokola).

  Výsledky žádostí o dotace budou známy na jaře 2017. Pokud bude město úspěšné, může na podzim realizovat další úpravy malých míst z dotačních peněz.

  Co je v plánu pro rok 2017?

  • Na tzv. významné šlapanické místo nábřeží Říčky se připravuje územní studie, kterou manuál doporučuje – termín dokončení studie je polovina roku 2017. Na ni teprve mohou navázat další místa podél nábřeží.
  • K realizaci příští rok směřuje městský park Riegrova (rovněž významné místo z manuálu).
  • V rozpočtu příštího roku je také část ulice Komenského (u palírny).
  • V lednu 2017 zahajujeme projednávání úprav zeleně starého sídliště Brněnská s jeho obyvateli, podání žádosti o dotaci na úpravy této lokality plánujeme na jaro 2017.
  • K  vycházkovým trasám a extravilánové, ochranné zeleni města: byla podána žádost o dotaci na ÚSES (územní systém ekologické stability – zjednodušeně řečeno osázený zelený pruh) podél letiště + část Lích
  • Podle  výběru OISM a městského architekta jsou v rozpočtu finance na realizaci 1-2 dalších malých míst z manuálu.

  Pokud tedy vše dobře půjde, pak bude na konci roku 2017 výsledek: 5-6 malých míst (z 10) + jedno tzv. významné místo. Věříme, že tento počet již může výrazněji ovlivnit vzhled města.

  ODKAZY:

   

 • Zajímavosti z jednání RM

  Připomínáme některé zajímavosti z jednání RM.

   

  59.schůze RM:

  • připravuje se chodník k MŠ Brněnská pole
  • 16.11. nastupuje do pozice vedoucí OISM nový pracovník po p.Mazlové – Mgr. Vlastimil Dvořák
  • byl schválen nákup 2 stacionárních měřičů rychlosti vč.SW na automatické zpracování přestupkové dokumentace
  • byl předložen závěr hodnotící komise k úpravám městského parku na Riegrově ul.
  • bylo schváleno zapojení ZŠ do projektu “Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou”
  • proběhla prezentace p.Fialy na výstavbu bytových domů na ul.Čechova
  • Oblastní výbor Bedřichovice souhlasí s návrhem Podolí na umístění sochy Napoleona na kruhovém objezdu u Bedřichovic

   

  58.schůze RM:

  • byla zhotovena Metodika povolování vyhrazených parkovacích míst – s ohledem na zvyšování počtu aut a toho, že občané nevyužívají své prostory pro parkování (garáže apod.)
  • byty Švehlova – po opakované výzvě byl doručen posudek nájemníků, bude požádán znalec o vyjádření k jejich posudku
  • Mudr.Jiří Kotek ukončuje svoji činnost

   

 • Nová pravidla pro výlepové plochy ve Šlapanicích

  Oddělení komunikace s veřejností připravilo – na základě námětů Komise pro kulturu, tradice a cestovní ruch a Komise pro informace a média – nová pravidla pro výlep plakátů na veřejných plochách vč. sazebníků za výlep.

   

  Proč změny? Časté přelepy od brněnských výlepových firem – bez ohledu na aktuálnost již zveřejněných plakátů.

   

  Změny pro potřeby místních organizací, spolků, sdružení, politických stran a okolních obcí? Žádné.

   

  Změny pro ostatní? Pouze se souhlasem města, černé výlepy se budou odstraňovat. Dohlížet na dodržování pravidel bude Městská policie.

   

  Pravidla platí od 1.1.2017

   

 • Manuál tvorby veřejných prostranství – jak vypadá?

  Podívejte se, jak vypadá Šlapanický manuál tvorby veřejných prostranství – ZDE.

   

  Tento materiál ukazuje jak řešit konkrétní věci a místa ve Šlapanicích:

  • městská zeleň (povrchy, přechody, rostlinné druhy apod.)
  • povrchy komunikací
  • mobiliář (lavičky, koše, apod.)
  • vodní prvky
  • osvětlení
  • sezónní prvky (grily, veřejné zahradničení)

   

  Dále popisuje šlapanická veřejná prostranství:

  • městský park, Masarykovo náměstí, nábřeží říčky a další místa

   

  Za pomoc při zpracování děkujeme Spolku šlapanických architektů

  (https://www.facebook.com/spolekslapanickycharchitektu/)

   

   

 • Zvýšení počtu trolejbusových spojů

  V “jiskrném občasníku” Nebe a dudy místní organizace KDU-ČSL Šlapanice se mimo jiné uvádělo, že došlo ke snížení trolejbusových spojů.

  Jaká je skutečnost? Dle vyjádření Dopravního podniku města Brna nejenže nedošlo ke snížení spojů, ale naopak v roce 2016 byly ve skutečnosti spoje navýšeny.  “Navýšení počtu spojů se týkalo zejména doby dopoledního přepravního „sedla“ pracovních dnů (zkrácení intervalu mezi spoji z 20 na 15 minut) a v nepracovních dnech ranní a večerní rozšíření doby s denním intervalem (místo 30 minut zkrácení na 20-minutový interval).” Počty spojů najdete v tabulce poskytnuté DPMB níže.

  Za zmínku ještě stojí, že o možnosti navýšení spojů jsme s DPMB mimo jiné jednali, ale problém v dopravních špičkách, které občany i DPMB trápí, spočívá spíše v neprůchodnosti slatinskou křižovatkou. Té bohužel navýšení spojů pomoci nemůže.

  Co z toho vyplývá? Že šlapanická KDU-ČSL si stále ještě myslí, že může občanům psát cokoliv, protože se jí to z nějakého důvodu hodí. A opravdu může, ale na důvěryhodnosti jí to rozhodně příliš nepřidává.

  Počty spojů linky 31 v jednom směru za provozní den
  Rok 2014 2015 2016
  Pracovní den – školní rok 95 95 100
  Pracovní den – prázdniny 83 83 87
  Sobota, neděle, svátek 45 45 47