• Zelená páteř Šlapanic – příprava

    Do volebního programu jsme si mimo jiné napsali: “Nábřeží Říčky vnímáme jako přirozenou páteř města a chceme proto propojit přirozená centra a trasy ve městě a s nimi související propojení navazujících turistických stezek a cyklostezek.”

    Jedním z prvních kroků ke splnění tohoto našeho volebního slibu je nutná příprava územní studie nábřeží Říčky. K jejímu pořízení dala Rada města pokyn na svém 55. zasedání nyní v září. Úkolem územní studie bude prozkoumat možnosti a navrhnout způsob využití nábřeží Říčky procházející městem. Územní studie se po svém zpracování stane součástí připravovaného nového územního plánu a jako tzv. územně plánovací podklad bude závaznou pro další rozhodování v území. (Chybějící územní studie konkrétních ulic ve městě jsou nyní v některých případech zdrojem problémů jako v případě ulice Jiříkovské nebo Nad Zámkem). Na ni by již mohly navázat konkrétní projekty úprav nábřeží tak, aby byl splněn cíl – tzn. vytvořit a v některých místech udržet charakter nábřeží Říčky jako přirozenou a pokud možno i zelenou páteř Šlapanic, která má sloužit primárně chodcům a cyklistům k bezpečnému a také příjemnému průchodu městem.

    Nemusí se přitom jednat pouze o průchod, ale také o drobnější koncept pobytových, malých míst sloužících k příjemnému setkávání lidí.

    Na jedné straně tohoto koridoru pak mohou obyvatelé pokračovat ve vycházce na Ponětovice, kde cyklostezka bude dokončena ještě v letošním roce. Na straně druhé se nabízí vycházka podél Říčky směrem na Bedřichovice, kde již nyní pěšinou podél vody se pěší dostanou až do Bedřichovic. Pokračovat mohou buď přes Podolí do Mariánského údolí k rybníkům nebo se přes Andělku a Čertovku nebo mezi zahradami vrátit zpět do Šlapanic 🙂

     

Komentáře jsou uzavřeny.