• Manuál tvorby veřejných prostranství – co to vlastně je?

  Čisté Šlapanice šly do voleb se záměrem mimo jiné i podpořit tzv. malá místa. Jde o řadu míst v našem městě jako jsou malé parčíky, zeleň apod. Začalo to již před volbami projektem “Pocitové mapy”, v rámci kterého jsme sbírali připomínky občanů. Nyní Spolek šlapanických architektů připravuje “Šlapanický manuál tvorby veřejných prostranství”, který by měl být v létě 2016 dokončen. Rádi bychom vám představili některé informace z manuálu:

  • veřejná místa by měla vybízet k pěšímu pohybu a k pobývání, základem tvorby je lidské měřítko a lidské smysly. Dnes jsou veřejná místa v obci ve velmi rozdílném stavu, s různorodým mobiliářem i kvalitou zeleně
  • záměrem je “klást akcent na venkovský či přírodní charakter sídla, v tomto duchu nenásilně dotvářet veřejný prostor a vyvažovat tak absenci lákavého zeleného okolí. …důležitým tématem by měla být zeleň, optimálně propojující jednotlivá „Malá místa“ do souvislých liniových „biokoridorů“ a tak zajištění množství variant vycházkových tras.”
  • inspirací pro náš manuál byl manuál, který mají připravený v Praze

  A jaké kroky jsou hotovy či připraveny?

  • byl vybrán autor pro vytvoření návrhu nového mobiliáře (lavičky, koše, výlepové plochy, stojany na kola, sběrná hnízda na tříděný odpad apod. . Ve spolupráci města  a Ateliéru produktového designu Fakulty výtvarných umění VUT v Brně vytvořili studenti tohoto ateliéru návrhy mobiliáře, vítězem soutěže se stal  BcA. Šimon Kiriakovský, který nyní intenzivně pracuje na návrhu mobiliáře
  • manuál definuje klíčové prvky veřejných prostranství: zeleň – mobiliář – vodní prvky – povrchy – osvětlení – možnosti sezónního využití
  • byla vytipována veřejná prostranství, která by postupně mohla projít změnou
   • Masarykovo náměstí – nábřeží Říčky – městský park – Žuráň
   • liniová malá místa (bývalá trať k ICECu mezi ulicemi Nádražní – Tyršova / původní koryto Říčky v bloku Brněnská – Palackého – Janská / Brněnská – Komenského / mezírka Brněnská – Komenského / Příční / mezírka Karla Čapka – Lidická / Tuřanka)
   • bodová malá místa (parčík Švehlova – Čechova / nároží Nádražní – Čechova / hřiště Švehlova – Jiráskova / okolí ZŠ / parčík Bří Mrštíků / parčík Brněnská – Čechova / parčík na Svatojánském náměstí / parčík Sušilova – Nerudova / parčík Nerudova / parčík Brněnská – Tuřanka / parčík Wurmova / Hybešova / u muzea

  Příprava tedy již pokročila, nyní je nutné se soustředit na postupnou realizaci všech změn. Seznam “malých míst” vychází z posbíraných připomínek občanů z našeho projektu Mluvme spolu, Šlapanice (pocitové mapy). Připomínky občanů z této akce jsou začleňovány i do připomínek připravovaného nového územního plánu města. Prvním realizovaným místem bude  parčík Švehlova-Čechova, který v průběhu června-července budou upravovat Čisté Šlapanice (ČŠ) z grantových financí Nadace VIA a finančních darů členů ČŠ. V průběhu léta proběhne soutěž o návrh na úpravy parku Riegrova s následnou realizací.

  Připomínky a náměty občanů jsou samozřejmě vítány.

   

7 komentářů

 1. Lucie Dvořáková says: 1.6.2016 at 12.41

  Vážení,

  Vaši snahu o zkultivování veřejných prostranství ve městě a zvýšení jejich využitelnosti pro občany velmi oceňuji. Protože mám dvě malé děti a psa, trávím venku poměrně hodně času. Ze svého pohledu bych Vám ráda napsala několik námětů, jednak k městskému parku na Riegrově a jednak k místům pro volný pohyb psů.
  Park na Riegrově je zejména v teplejší části roku hojně využíván rodinami s dětmi, poskytuje jim ale dost špatné zázemí. Hřiště v parku jsou pěkná, ale slouží jen omezené věkové kategorii. Zcela na něm například chybí pískoviště a další herní prvky pro nejmenší děti (batolata). Doprovázející rodiče si často nemají kam sednout, protože kolem hřiště a v parku vůbec je velmi málo laviček. Ocenila bych také fontánku s pitnou vodou a celoročně (nebo alespoň od brzkého jara do podzimu) přístupnou toaletu nezávislou na otvírací době občerstvení.
  Pokud jde o místa pro volný pohyb psů – většina z nich je k tomuto účelu bohužel spíše nevhodná, protože jde o malé plochy v blízkosti silnic. Chápu, že najít vhodný pozemek není jednoduché, proto bych si přála, aby alespoň ty existující bylo možné skutečně využívat. Například v místě pro volný pohyb psů na nábřeží Říčky se nyní pravidelně pasou něčí kozy, což vypuštění psa de facto vylučuje. Velmi bych také ocenila zřízení alespoň jednoho oploceného výběhu, nejlépe i s dřevěnými prvky na agility, jako mají některé výběhy v Brně.
  Děkuji a přeji mnoho zdaru ve Vaší další práci. L.D.

 2. Michaela Trněná says: 5.6.2016 at 9.01

  Vážená paní Dvořáková, děkuji za Vaše podněty.
  K parku Riegrova: vnímáme ho úplně stejně jako Vy, v současné době je připravena zadávací dokumentace pro soutěž o návrh na tento prostor, jedním z hlavním požadavků je poskytnout lidem místo k sezení kdykoliv i mimo velké akce, kdy se musí dovézt lavičky a stoly. Pitná voda je námět, který se pokusíme zařadit do požadavků rovněž. Toalety jsou také ke zvážení, prakticky všechny tyto náměty považuji za racionální a vycházející ze skutečných potřeb návštěvníků parku, takže to zkusíme.
  Co se týče pohybu psů – jejich volný pohyb ve městě osobně považuji za poměrně problematický, především kvůli dopravě apod. , o kozách ani nemluvě. Doporučuji proto Vaší pozornosti buď přímo Klub agility, který ve městě přímo máme a který rozhodně stojí za návštěvu: http://agislapanice.com/html.html anebo Kynologický klub http://www.kkslapanice.com/. Podle mých zkušeností obě skupiny jsou aktivní, sdílí stejný prostor tzv. Hliníku (za parkovištěm cihelny Tondach) a pes se tam určitě nenudí. Rozhodně se také podívejte na mapu Vycházkových tras do okolí Šlapanic, kterou připravily Čisté Šlapanice. Ač jsem se tu narodila, byly i pro mě, některé z tras příjemným překvapením – tak s dětmi i pejskem vyzkoušejte, možná objevíte také nějaká zajímavá místa. Dokument je ke stažení zde: http://volby2014.ciste-slapanice.cz/subdom/volby2014/dokumenty/ . Ještě jednou děkuji za Vaše náměty a přeji pěkné letní dny ve Šlapanicích i okolí 🙂 S pozdravem Michaela Trněná

 3. Václav Havran says: 8.6.2016 at 13.22

  Dobrý den, plně souhlasím s tím, co zde napsala paní Dvořáková. Paní starostka ve své odpovědi dostatečně popsala situaci kolem parku na Riegrově. Ovšem dovolil bych si polemizovat s tím, co napsala o volném pohybu psů. Máte pravdu v tom, že jejich volný pohyb po městě je problematický a to nejenom z hlediska dopravy. Vámi navrhované řešení je ale značně diskutabilní. Kynologický klub je sice řešení, ale třeba za sebe mohu konstatovat, že mám psa především jako kamaráda, a proto necítím potřebu ho donekonečna cvičit (tím nemyslím základní poslušnost). Navíc pořadová příprava mi stačila během základní vojenské služby. A samozřejmě členství v těchto organizacích není zadarmo. Vycházkové trasy sice nebyly špatný nápad, ale nelze s tímto řešením souhlasit bez výhrad. Společným nedostatkem je jejich vedení po polních cestách využívaných zemědělci. V zimě pokud nemrzne a jindy po deštích jsou vesměs neprůchodné a pokud tam navíc vjede zemědělská technika, tak připomínají spíš tankodrom. Vzhledem k charakteru krajiny jsou v létě použitelné buď brzo ráno nebo pozdě večer, protože v době 30 – 40 stupňových veder bez trochy stínu by tam šel pouze sebevrah. A protože v těsném sousedství jsou intenzivně obdělávané zemědělské plochy a řada přípravků na ochranu rostlin je značně toxická, může být pohyb po takové cestě zvlášť teď na jaře, kdy se po polích prohánějí postřikovače, nebezpečný jak pro psa tak i pro člověka. Navíc když zemědělci nemají povinnost hlásit chemické ošetření dopředu. A nemusí se jednat jenom o tolik diskutovanou řepku. Dalším problémem je oprava povrchu cesty navezením kamení různé velikosti případně stavební sutě, jak se občas děje. Vámi navrhované trasy mají i pár specifických nedostatků. Silnice od hřbitova (trasa F) je poměrně frekventovaná a není zrovna ideální, když se kolem vás přežene každou chvíli kamion, navíc polní cesta je rozoraná už od Návrší a prolézat v kopřivách kolem plotu objektu Berentzen taky není to pravé ořechové. Taky od Ponětovského rybníka dál proti proudu Roketnice až po cestu od JIříkovic nevede cesta, ale vyšlapaná pěšina většinou v kopřivách nebo po poli (trasa B). U Trasy E je chybně zakresleno vedení, tak jak je na vašem plánku by trasa vedla přes dětské hřiště, kde je pohyb psů zakázán a její další pokračování za odboučkou ke Šlapanicím po levém břehu (myšleno proti proudu potoka) končí slepě u plotu zahradnictví. Průchod je možný pouze po asfatce k myslivecké střelnici a dále buď kolem křížové cesty nebo přes most u střelnice a pak do Šlapanic. U trasy D je diskutabilní úsek vedený po poli, jednak omezením vstupu mimo vegetační období jednak požadavkem myslivců, aby se z důvodu ochrany zvěře nevstupovalo zbytečně mimo cesty. Částečných řešením by byly cyklostezky vedené mimo silnice s běžnou dopravou, ale těch je kolem Šlapanic jako šafránu.

  • Michaela Trněná says: 16.6.2016 at 11.58

   Dobrý den, rozumím – máme doma psy hned dva a také spíš pro radost. Návrh vycházkových tras vytvořil kolega ze sdružení p. Tesařík v době, kdy jsme prakticky neměli žádný vliv na možnost realizace, tzn. že jsme chtěli navrhnout aspoň něco pro inspiraci i s vědomím, že se nejedná o plnohodnotné vycházkové trasy. Nyní jsou předány městu, které by je postupně mělo uvést do provozuschopného stavu tam, kde to půjde, příp. doplnit o odpočívadla apod. Problémem jsou vždy vlastnické vztahy. Vaše připomínky předávám pracovníkům, kteří je dostali do na starost. Bude-li to možné, zohlední je.
   S cyklostezkami je upřímně řečeno svízel… Vlastnické vztahy v okolí Šlapanic jsou složité a už jsme se setkali s vlastníkem, který výměnou za svůj pozemek (orná půda) na plánované cyklotrase požadoval stavební místo :-(. Takže plány jsou a realizace jde ztuha, i proto to nyní vidíme alespoň na “pěšiny”. Lepší odpověď Vám bohužel v danou chvíli dát nemohu.
   S pozdravem Michaela Trněná

 4. Vojtěch Jachymiák says: 13.6.2016 at 18.59

  Dobrý den paní starostko,chtel bych se zeptat na zatravěný ovál na ulici Bří Mrštíků.Určitě je ti znám stav zdejšího městského mobiliáře podle návštěvnosti známých na této ulici a chtěl bych se zeptat kdy už se konečně dočkáme slušných laveček pro posezení pro seniory.Naposledy tato výměna proběhla za hluboké totality a je hanba si na to sednout ve světlém oblečení.Dřevo na lavičkách je porostlé mechem a nevypadá to dost lákavě.Ty jsi kandidát za čisté Šlapanice a představitel města(omlouvám se za to tykání , ale známe se už nějaký ten pátek) , tak se musíš taky za tyto problémy i když ne velké postavit.Proto jsi snad starostka nebo ne?

  • Michaela Trněná says: 15.6.2016 at 22.52

   Ahoj Vojto, divila bych se, kdybys mně po těch letech začal vykat :-), takže určitě nevadí a díky za tip. Parčík Bří Mrštíků je vytipován jako jedno z malých míst, které by si zasloužilo úpravu. Ale než se na to podívá odborník, určitě můžu prověřit stav laviček a zda a jak rychle se dají dát do pořádku. Děkuji za podnět, příště na nic nečekej a klidně s podobnou záležitostí oslov rovnou i městský odbor investic a správy majetku, pod který tento majetek spadá, např. p. Zvešpera (zvesper@slapanice.cz). Přeji pěkné dny na Bří Mrštíků. Míša

  • Michaela Trněná says: 19.6.2016 at 21.30

   Ahoj Vojto, ještě jednou – podle zjištění z Odboru investic a správy majetku instalovali nejspíše lavičky sami občané, proto je město nemá v majetku a tudíž ani v údržbě. To se samozřejmě může změnit, ale protože to byli nejspíš občané, kteří na Bří Mrštíků bydlí, přijde mně to docela jako výzva – dokážou se ti samí lidé znovu sejít a společně místo zvelebit? Nebo se do toho má pustit město? To určitě může, ale zase to není taková zábava jako například tady: http://ciste-slapanice.info/aktuality/parcik-svehlova-cechova-s-podporou-nadace-via – tak co Ty na to? Míša

Komentáře jsou nyní uzavřeny.