• Parčík Švehlova – aktuální stav k 23.6.

  Většina prací v parčíku již je hotova – čeká se jen na nový mobiliář a pumpu. Proto je asi na místě vysvětlit, co zde najdete.

  • Veškeré květiny ve svahu jsou vysázeny. Jsou různorodé od keřů, přes trávy po bylinky.
  • Velká hlavní plocha je již oseta zátěžovým trávníkem,  musíme jen počkat pár týdnů, než tráva vzejde.
  • Velký kámen kromě dekorační funkce může plnit i funkci stolku,  plocha kolem je z mlatu, který zaručuje, že se dobře vsákne případná voda.
  • Vedle tohoto kamene budou dvě lavičky,  jedna klasická a druhá “oboustranná” s možností sednutí s výhledem do ul.Čechovy u obráceně směrem ke kameni.
  • Další “oboustranná” lavička bude u chodníků.
  • Pumpa bude nová a pootočí se 90 stupňů směrem k tzv. žampioništi.
  • Žampioniště – jde o novinku, pokus o oživení prostoru. V zemi jsou trámky, které obsahují zárodky žampionů, časem by zde měly žampiony vzrůst. Do tohoto prostoru bude nasměrován žlab z pumpy, tím by měla být udržena větší vlhkost tohoto místa.
  • Je také snahou “zkrášlit” zídky domů, které s tímto prostorem sousedí přes chodník.

  Snahou projektu bylo využít v maximální míře přírodních materiálů, což se podařilo. I když ještě není prostor zcela dokončen, rádi bychom poděkovali p. Petru Buryškovi – architektovi, p. Alexandře Peschlové – vedoucí projektu i ostatním členům Čistých Šlapanic, kteří přispěli k této změně.

  Parčík Švehlova je první ukázkou našich představ jak zkrášlit některá místa ve Šlapanicích. Sdělíte nám svůj první dojem, který z tohoto místa máte?

   

   

1. stránka z celkem 11