• Zásady územního rozvoje JMK finišují

  Jihomoravský kraj zveřejnil návrh Zásad územního rozvoje JMK (ZÚR JMK), 1. června proběhne v Brně veřejné projednání a již jen do 15. 6. 2016 lze podávat k tomuto zásadnímu dokumentu připomínky. Proč se jedná o zásadní dokument? ZUR JMK jsou fakticky krajským územním plánem – určují, jak bude vypadat budoucí rozvoj našeho kraje. Obsahují a vytvářejí podmínky pro stavby přesahující rozměr jednotlivých obcí a měst a zároveň v sobě nesou záměry celorepublikové. Bez tohoto dokumentu lze jen obtížně anebo vůbec budovat velké dopravní stavby a jiné stavby.

  Co přináší nebo odnáší Šlapanicím?

  Čisté Šlapanice se dlouhodobě vymezovaly a vymezují proti umístění obří průmyslové zóny CTP do těsné blízkosti obytné zástavby našeho města. Jak šel čas a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) trvalo na svém stanovisku, že na mimořádně kvalitní zemědělské půdy nelze umisťovat podobné záměry, zóna se postupně zmenšovala – z původně zmiňovaných a plánovaných 250ha (uváděné rozlohy se různě lišily) nakonec zůstává 9, 97 ha zastavěných halami CTP u letiště, kdy naše město ve spolupráci s tehdejším vedením JMK obešly postoj MŽP.

  Zástupce veřejnosti, kterého Čisté Šlapanice v minulosti opakovaně organizovaly (příprava připomínek a sběr podpisů) tak z tohoto pohledu byl úspěšný. Předložené ZÚR JMK nakonec průmyslové plochy neobsahují v blízkosti našeho města žádné, kromě veřejného logistického centra umisťovaného do blízkosti tuřanského letiště a rozvojových ploch letiště.

  Přesto ZÚR JMK do území Šlapanic výrazně zasahují. Jako nejvýraznější zásahy se jeví umístění vysokorychlostní trati,  v ZUR označené jako Nová trať Brno (RDZ 04B), kdy dosud není plně známo přesné vedení koridoru této trati vzhledem k nejistotě o umístění nádraží v Brně. Návrh ZUR JMK vychází z připravované Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno a hovoří například o vedení tratě v tunelu.

  Významným prvkem, který se může Šlapanic dotknout je také plánované rozšíření letiště, kdy je ale třeba, aby letiště respektovalo stávající zástavbu a nerozšiřovalo se na úkor obcí.

  Nejdůležitější část – dopravu – ZUR JMK v oblasti Šlapanic neřeší prakticky vůbec, její řešení odkládají do zpracování Územní studie tzv. jádrové oblasti Brna, což zahrnuje celé Brno a jeho bezprostřední okolí včetně Šlapanic. Pro Šlapanice tak zatím zůstává neznámou, jak plánovat své napojení na D1, jak bude naloženo s obchvaty apod. Šlapanice jako obec se budou rozhodně na Územní studii podílet připomínkami, ale odklad řešení znamená další nejistoty na několik let.

  Připomínky zazní nyní z města směrem k JMK, připomínkovat ZUR JMK mohou ale i občané samostatně. Návrh ZUR JMK je zveřejněn ZDE, se záměry na území našeho města se můžete seznámit ZDE, připomínky lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny.