• Parčík Švehlova v nejbližších dnech dozná změn

   

  Jak jsme již dříve avízovali, v roce 2015 se spolek Čisté Šlapanice zúčastnil soutěže Nadace VIA s názvem “Města z jiného těsta – živé granty” s návrhem projektu „PARČÍK ŠVEHLOVA“. Ten byl hodnotící komisí vybrán mezi 32 projektovými záměry výběrového procesu grantové výzvy Živé granty 2015.

  Impulzem k započetí debat o veřejném prostoru byla akce „Mluvme spolu“ (spojená s tvorbou pocitových map), kterou jsme realizovali v r. 2014. Z názorů občanů pak vzešel projekt „MALÁ MÍSTA“, který  mapuje veřejný prostor z perspektivy drobnějších veřejných prostranství nedílně tvořících obraz Šlapanic. Veškeré příjezdy do Šlapanic jsou zaplněny továrními halami, proto tato „malá místa“ jsou jednou z mála možností, jak zlepšit místní prostředí.

   

  A jak to nyní s parčíkem vypadá?

  Prostor bude celkově revitalizovaný, tzn., že bude provedeno nové půdorysné členění, nový povrch – mlat, vysadíme nižší zeleň apod. Kořenový systém stromů neumožňuje větší úpravy, aniž bychom tyto stromy ohrozili, proto půjde jen o mírné úpravy. Studii najdete zde:  

  Stáhnout (PDF, 331KB)

  .

  Celkový rozpočet bude zhruba 110 000,-Kč, z toho grant poskytne 68 000,-Kč. Zbytek uhradíme z pokladny Čistých Šlapanic.

   

  Jak je plánována realizace? 

  V rámci projektu „Parčík Švehlova“ máme za sebou zaměření prostoru a udělali jsme průzkum stávající studny.

  Na základě těchto technických údajů byla vypracována studie budoucí podoby parčíku šlapanickými architekty. Poté jsme vypracovali zadávací dokumentaci a oslovili 11 zahradnických firem s požadavkem na realizaci. Bohužel hodně firem odmítlo z kapacitních důvodů, přesto se podařilo vybrat firmu, s kterou se chystáme nyní uzavřít smlouvu.

  Předpokládané práce začnou v nejbližších dnech.

   

  Prostor chceme vytvářet i budovat společně s občany, kteří tímto místem procházejí. Proto budeme rádi, pokud se budou občané Šlapanic chtít zapojit do vytváření společného prostoru. Ozvěte se nám.

   

  Dalším prostorem, který bude letos celkově měnit svou tvář, je lokalita Jiráskova a na řadě je i park na Riegrově ulici. Tyto projekty proběhnou plně pod patronací města.

   

Komentáře jsou uzavřeny.