• Město Šlapanice připomínkuje návrh Zadání změn Územního plánu Brna

    RM na své 44.schůzi (4.5.2016) podala následující připomínky:

     

    • upozorňuje na závažné dopravní problémy a přetížení na ul.Šlapanické a nedoporučuje řešení lokalit Šikova a Za kostelem z ul.Šlapanické
    • u změny na ul.Hviezdoslavova – Bedřichovická město upozorňuje na nutnost zohlednění provozu na místním kruhovém objezdu a doporučuje neuvažovat o dopravním připojení z lokality ul.Bedřichovické, ale z ul.Mikulčické.

Komentáře jsou uzavřeny.