• Peníze v rozpočtu města navíc – veřejné osvětlení a teplovod Bonagra do školy, bazénu a DPS

  Po výrazné úspoře zhruba 1 milion Kč, který přináší přechod veřejného osvětlení ze společnosti Eltoda na mětskou firmu Sateso, přichází na řadu další bod z našeho volebního programu (str.2 – efektivní hospodaření) – realizace teplovodu Bonagra do základní školy (ZŠ), bazénu a domu s pečovatelskou službou (DPS).
  V loňském roce jsme po projednání se společností Bonagro nechali připravit studii proveditelnosti pro využití tepla z bioplynové stanice Bonagra s tím, že teplo by využívaly dobře dostupné objekty města v blízkosti Bonagra, jako jsou základní škola s bazénem, DPS, MŠ, knihovna a městský úřad. Studie měla kladný výsledek, návratnost investice činila 8 let. Investičně se však nevešla do plánů na letošní rok, proto byla odložena. Mezitím se objevil zajímavý dotační titul, který může využít společnost Bonagro a tak po dohodě s městem společnost připravuje podání žádost o dotaci na teplovod do ZŠ, bazénu a DPS. Rada města záměr teplovodu odsouhlasila na svém posledním zasedání, plánované finanční úspory představují zhruba čtvrt milionu Kč ročně, náklady nese především společnost Bonagro s pomocí dotačního titulu. Je na místě společnosti Bonagro poděkovat za velmi dobrou spolupráci. V případě získání dotace bude teplovod realizován již v letošním roce.

  Na závěr můžeme chvíli sčítat úspory – peníze, které zůstanou v rozpočtu města a budou použity pro město:

  šetří se již nyní: 0, 75 mil. Kč (ušetřené místo uvolněného místostarosty) +  1 mil. Kč (za veřejné osvětlení)  + 0, 5 mil. Kč (za předražené reportáže L. Babušíka) = 2, 25 mil. Kč ročně

  další plány pro letošní rok: 0, 25 mil. Kč (za energie v ZŠ, DPS) + 0, 4mil. Kč (šetří se a přitom vzniká 12 nových míst ve Školičce Sokolík s minimální spoluúčastí města)

  Dobré hospodaření se městu vyplatí.

   

Komentáře jsou uzavřeny.