• Dětská skupina Sokolík

    Navýšení počtu míst v předškolních zařízeních o dalších 12 míst již od letošního září – to je cíl, na kterém se na našem městě začalo intenzivně pracovat. Nová místa vzniknou v tzv. Dětské skupině Sokolík, která se začne budovat v bytovém prostoru sokolovny. Důvod je jasný: v letošním roce stále ještě nebyl dostatečný počet míst pro šlapanické děti v mateřských školách. Budování stále nových mateřských škol však kromě vysokých nákladů s sebou nese i vysoké provozní náklady. Demografická křivka sice má stoupající tendenci, ale je zřejmé, že ne donekonečna. Jako výhodné řešení se jeví zřízení dětské skupiny – což je forma předškolní péče srovnatelná s mateřskou školou, co se týče prakticky všech parametrů – jen podmínky jejího zřízení jsou pro zřizovatele o něco jednodušší než zřizovat mateřskou školu. Stát tím vychází vstříc dosud neuspokojené potřebě po této péči.

    Ve Šlapanicích se nám podařilo dohodnout s TJ Sokol Šlapanice, dětská skupina vznikne v bytovém prostoru sokolovny. Veškeré financování – úpravy prostor, vybavení, nájem, mzdy jdou za městem. Město na dvouletý provoz tohoto zařízení dosáhne s nejvyšší pravděpodobností na dotaci. Okolí sokolovny poskytne dětem hezké zázemí včetně případného využití tělocvičny, menší skupina dětí je přitom určitě pro spoustu rodičů také zajímavým prvkem.  Místa v dětské skupině budou nabídnuta dětem, které se nepodaří umístit do šlapanických mateřských škol. Držte nám palce 🙂

Komentáře jsou uzavřeny.