• Co se bude dít ve městě v letošním roce?

  Nový rok 2016 už má první měsíc za sebou a na městě se intenzivně pracuje na přípravě projektů, které budou realizovány v letošním, ale i příštích letech.

  Z koncepční práce je pro město velmi zajímavá spolupráce se studenty Ateliéru produktového designu Fakulty výtvarných umění VUT na návrzích městského mobiliáře. Jedná se o jeden z prvních kroků k nápravě zanedbávaného veřejného prostoru, který je důležitou součástí každodenního života města. V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku budou mít občané příležitost se s návrhy studentů seznámit a po dopracování návrhů by se první kousky nového mobiliáře mohly objevit už letos ve městě.

  Uveďme si největší akce, jejichž financování schválilo zastupitelstvo v prosinci loňského roku.

  • Největší investiční akcí tohoto roku je rekonstrukce místní komunikace na ulici Kosmákově, která s sebou přinese i nová parkovací místa. Snahou města bude provést rekonstrukci tak, aby co nejméně zatěžovala obyvatele této ulice, přesto bude určitě nutná spolupráce mezi městem a obyvateli ulice.
  • Zahájeny budou projektové práce na úpravách ulice Nádražní.
  • Těsně před dokončením je projektová dokumentace úprav lokality Jiráskova. Úpravy lokality byly s občany prodiskutovány, byl nabídnut i dostatečný časový prostor pro vyjádření občanů a k jejich připomínkám se důsledně přihlíží při přípravě projektu. Místo jednoho velkého multifunkčního hřiště umístěného pod okna bytových domů doprostřed volné plochy byl připraven projekt, který více zohledňuje různorodé potřeby obyvatel tohoto území: menší, multifunkční hřiště vznikne v prostoru mezi štítovými zdmi panelových domů, takže případné rušivé vlivy by měly být co nejmenší. Prostor za panelovými domy bude rozčleněn do několika menších ploch, které mohou využívat lidé nejrůznějších věkových kategorií. Na základě návrhů občanů se objeví ve vybavení plochy jak pingpongový stůl, tak důmyslnější prolézačky či plocha s posilovacími stroji a sestavou pro oblíbenou novinku mládeže – workout. Náklady budou sice vyšší a výstavba pravděpodobně proběhne ve dvou etapách, ale řešení lokality je komplexní a nabízí více možností pro všechny věkové skupiny obyvatel. Věříme, že po mnoha diskusích budou nové úpravy Jiráskovy přijaty kladně a obohatí volný čas obyvatelů nejen této oblasti.
  • V letošním roce se bude pokračovat v nastoupeném trendu postupné rekonstrukce budovy základní školy, zásah potřebují elektroinstalace i osvětlení tříd, pro které se bude zpracovávat projektová dokumentace. Podaří-li se získat dotaci, mohla by škola získat v letošním roce i novou výdejnu obědů, která by vzhledem ke kapacitě připravovaných a vydávaných obědů byla přínosem. Případné úpravy budou plánovány na dobu prázdnin.
  • Smysluplných úprav by se měl dočkat v letošním roce také velký městský park na ulici Riegrově. Cílem změn je zkulturnění posezení i pódia, které v současné podobě bohužel neplní své základní funkce – posezení nefunguje, dokud nejsou přineseny stoly a židle, a betonové ohrádky jsou tak opuštěné po většinu roku; pódium své vystupující zatím spíše trápí – buď na ně praží slunce nebo prší :-(.
  • V letošním rozpočtu jsou připraveny peníze na realizaci cyklostezky do Bedřichovic, kde stále ještě záleží na tom, jak rychle se město bude moci vypořádat s posledním vlastníkem pozemku v trase cyklostezky.
  • Připraven je společný projekt Šlapanic, Ponětovic a Jiříkovic na revitalizaci okolí Ponětovského rybníka, oblíbeného rekreačního místa, který závisí na získání dotace. Všechny tyto akce budou mít přímý dopad na zlepšení kvality života v našem městě a lidé je budou moci využívat.
  • Součástí rozpočtu jsou ale i náklady na připravovaný II. stupeň čističky skládkových vod (4 mil. Kč) z městské skládky odpadů a klimatizaci v budově našeho úřadu na ulici Opuštěná (8 mil. Kč).
  • Život města netvoří jen silnice, parky či chodníky, ale i služby občanům, a tak k připravovaným krokům patří příprava nových webových stránek města, které by měly získat přehlednější a uživatelsky přívětivější podobu a možnost například vkládání dotazů a odpovědí pro komunikaci občanů s městem. V přípravě je rozklikávací rozpočet sloužící k veřejné kontrole hospodaření města. Z dalších pak lze uvést novou klimatizaci ve zdravotním středisku.
  • Ve hře je také založení tzv. dětské skupiny, díky ní by se mohla již od září letošního roku zvednout nabídka předškolních zařízení pro děti v našem městě o dalších 15 míst. Další dotační titul by v případě úspěšnosti znamenal zavedení nového systému městského rozhlasu.

  Mimo akce města pak Čisté Šlapanice budou financovat z vlastních zdrojů a za pomoci získaného grantu Nadace VIA úpravu parčíku na Švehlově a Čechově.

  Za město se snažíme být otevřeni podnětům a připomínkám občanů a doufáme, že je to znát. Vaše názory nás zajímají, tak se nezapomeňte ozvat.

  Za Čisté Šlapanice Michaela Trněná

Komentáře jsou uzavřeny.