• RM 13.1.2016 – kulturní sál sokolovny, Seifertova ul. a jiné

  Z posledního jednání RM publikujeme některé zajímavosti:

  • developeři projevili zájem na využití lokality u Kellnerovy ulice – k.ú.Bedřichovice (ZDE) k výstavbě rodinných domů – RM nesouhlasí vzhledem k nenaplnění předpokladů platného ÚP Šlapanic.
  • byla schválena Smlouva o dílo na vypracování nového územního plánu Šlapanic (s firmou URBANISMUS, ARCHITEKTURA. DESIGN – STUDIO).
  • hlavní priority, které vzešly z Veřejného fóra, budou prezentovány na nejbližším ZM – bude tak umožněna “veřejnější” kontrola prací na tématech, klíčových pro občany.
  • při kontrole smluv se zjistilo, že bývalý tajemník p.Hrabálek schválil smlouvy na pronájem zasedačky MěÚ, přitom však nebyl oprávněn k uzavírání těchto smluv – smlouvy jsou tedy od počátku neplatné.
  • Komise pro informace má změnu – p.Růžička se z časových důvodů vzdal předsednictví komise i členství – předsedou byl schválen p.Zmeškal
  • jednání s občany ul.Seifertovy – stav komunikace – město nemůže zasahovat do jednání, proto navrhlo vytvoření dohody mezi občany a vlastníkem komunikace a založení sdružení za účelem dokončení projektu komunikace (po jeho dokončení město může převzít komunikaci). Dále město vyzvalo vlastníka komunikace k nápravě nedostatků na komunikaci do 30.6.2016
  • TJ Sokol Šlapanice předložila návrh na využití programu MŠMT, který by umožňoval rekonstrukci sokolovny – rekonstrukce bývalého kina na tělocvičnu, využití hlavního sálu na kulturní prostory, oprava fasády a vnějších prostorů – finanční spoluúčast města by měla být do 2 mil.Kč

   

Komentáře jsou uzavřeny.