• Zajímavosti z 32. zasedání Rady města

  Jednání 32. RM obsahovalo řadu zajímavých věcí (zápisy najdete ZDE):

  • Bude pořízen radarový měřič rychlosti a 2 sloupy se skříněmi – tento přenosný měřič se dnes často používá ve městech a je plně automatický, což znamená, že při překročení rychlosti SW zpracuje přestupek od pořízení fotografie až po zaslání upozornění na přestupek. Cílem tohoto kroku je zvýšení bezpečnosti na problematických místech ve městě.
  • Byly přijaty změny v organizačním řádu (zrušení funkcí vedoucích oddělení registrace na živnostenském úřadu a oddělení údržby a správy majetku na OISM, dále zřízení místa referenta přestupků na dopravě, které souvisí s narůstající agendou státní správy, kterou náš úřad vykonává jako obec s rozšířenou působností (tzv. ORP).
  • Byla aktualizována interní směrnice pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (např. se zvýšil počet oslovovaných dodavatelů na minimálně 5 oslovených uchazečů).
  • RM se souhlasně vyjádřila k záměru firmy TERM “přístavba haly”. Hala bude dle vyjádření investora sloužit ke skladování materiálu, který nyní musí firma dovážet. Mělo by tak dojít ke snížení počtu návozů/aut. Svůj souhlas podmínila pro dobu stavby existencí provizorní “staveništní trasy pro vozidla stavby po polní cestě (mimo ulici Wurmovu) a omezení doby návozu těžkých vozidel mezi 9-16 hodinou, aby byli občané co nejméně zatěžováni.
  • RM schválila poskytnutí kontejneru na mimořádně objemný odpad 1x ročně pro občany Bedřichovic s ohledem na horší dostupnost střediska sběrného odpadu.

   

Komentáře jsou uzavřeny.