• RM ze dne 27.10.2015 – ICEC, Tesco

  Mimo jiné RM projednávala:

  ICEC – 1. část analýzy zpochybnila možnost čerpání dotačních titulů na sanaci ICECu vzhledem k existenci „ekologické smlouvy“ se státem. Nyní probíhá 2. část právní prověrky, zaměřená na možnost odkupu areálu s ohledem na výstup z 1. části analýzy, ocenění areálu a předběžné ověřování reálnosti nákladů na II. etapu sanace.

  Tesco – dle informací zástupců společnosti Tesco společnost dále vyjednává s uchazeči, kteří v září podali nabídky na odkup jejich pozemku. Vedení společnosti Tesco stále trvá na vysokých částkách, které uchazeči zřejmě nejsou schopni akceptovat.

  Bude podán podnět na odbor výstavby k prověření/zamítnutí nových stavebních povolení v území, které spadá do lokality s rozšířeným znečištěním půdy z areálu ICEC.

   

  Dále byla kladně projednána tato žádost:

  4.11. Žádost o souhlas s aktivitami RPA u Tx Hraničky

  Státní podnik ŘLP ČR společně s italským průmyslovým partnerem „Sistemi Dinamici“ v současné době pracují na mezinárodním projektu „INSuRE“, financovaném z prostředků Evropské komise, jehož záměrem je demonstrovat integrování na dálku řízeného letadla do řízeného vzdušného prostoru. V rámci projektu chce žadatel uskutečnit několik letů dálkově řízeného letadla i z areálu vodárny Hraničky na pozemku p. č. 3569/91 (vlastnické právo Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko) a okolních pozemků (vlastnické právo město Šlapanice). Předběžné naplánování letů  je na listopad 2015 s dovětkem, že se lety mohou zpozdit, tedy žádají vlastníka pozemků  p. č. 3446 a 352/78 město Šlapanice o souhlas s využitím výše uvedených pozemků pro období od 01.11.2015 do 31.05.2016.

  OISM doporučuje schválit jejich žádost s těmito podmínkami:

  • město Šlapanice bude s týdenním předstihem informováno o čase uskutečnění letu
  • s žadatelem bude vytvořen zápis o stavu pozemků a okolí před a po plánovaných letech.

   

Komentáře jsou uzavřeny.