• Připomínáme – 6. zasedání ZM 4.listopadu 2015 v 17,00 v kinosále ZŠ

  Srdečně zveme všechny příznivce i občany Šlapanic na 6. zasedání zastupitelstva Šlapanic.

  Na programu jsou informace o hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Přítomna bude tajemnice Svazku Ing. Markéta Staňková, která na žádost Rady města v tomto bodu bude také podávat informace k živé problematice svazkového vodovodu v Jiříkovicích.

  Důležitým bodem programu bude schvalování pokynů pro zpracování nového územního plánu Šlapanic. Poté, co předložený návrh územního plánu města Šlapanice obdržel v roce 2014 nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu prakticky výhradně kvůli záboru mimořádně kvalitní půdy pro průmyslovou zónu CTP, musí město opustit tento zpracovaný návrh a připravit nový. Dle stavebního zákona se pokračuje “pokyny pro zpracovatele ÚP”. Po jejich schválení může zpracovatel začít připravovat v intencích těchto pokynů nový návrh ÚP. V případě Šlapanic již návrh č. 2. Stanoviska dotčených orgánů jsou přitom pro další zpracování závazná. Více viz v podkladech pro zasedání v bodu 9 ZDE.

  Pozvánku s programem naleznete ZDE.

  Program a podklady zasedání naleznete ZDE.

   

Komentáře jsou uzavřeny.