• Připomínáme – 6. zasedání ZM 4.listopadu 2015 v 17,00 v kinosále ZŠ

  Srdečně zveme všechny příznivce i občany Šlapanic na 6. zasedání zastupitelstva Šlapanic.

  Na programu jsou informace o hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Přítomna bude tajemnice Svazku Ing. Markéta Staňková, která na žádost Rady města v tomto bodu bude také podávat informace k živé problematice svazkového vodovodu v Jiříkovicích.

  Důležitým bodem programu bude schvalování pokynů pro zpracování nového územního plánu Šlapanic. Poté, co předložený návrh územního plánu města Šlapanice obdržel v roce 2014 nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu prakticky výhradně kvůli záboru mimořádně kvalitní půdy pro průmyslovou zónu CTP, musí město opustit tento zpracovaný návrh a připravit nový. Dle stavebního zákona se pokračuje “pokyny pro zpracovatele ÚP”. Po jejich schválení může zpracovatel začít připravovat v intencích těchto pokynů nový návrh ÚP. V případě Šlapanic již návrh č. 2. Stanoviska dotčených orgánů jsou přitom pro další zpracování závazná. Více viz v podkladech pro zasedání v bodu 9 ZDE.

  Pozvánku s programem naleznete ZDE.

  Program a podklady zasedání naleznete ZDE.

   

 • Podzimní údržba alejí – zdařilá akce.

  V říjnu proběhla již tradiční akce – péče o šlapanické aleje. Po několika letech, kdy jsme intenzivně vysazovali a i vzhledem k letošnímu žíznivému létu a stavu alejí, někdy výrazně poškozených údržbou prováděnou Správou a údržbou silnic JMK,  jsme se tentokrát rozhodli pro údržbu stávajících vysazených alejí. Cílem je udržet v dobré kondici vysazované stromky, které je schopno sdružení s pomocí dobrovolníků zvládnout.

  Nově jsme se letos navíc postarali i o městskou alej na Brněnské (po pravé straně směrem na Brno), která po dlouhých letech 5 letech od vysazení již potřebovala pomoc lidské ruky.

  Při práci v alejích a pohledu na levou stranu aleje Brněnská, vysazenou v roce 2010, která i po 5 letech potřebuje ještě pravidelnou péči, je zřejmý rozdíl mezi časem člověka a časem stromů. Nesázíme pro sebe, ale pro své děti a jejich děti. Proto velký dík všem, kteří přišli a znovu pomohli i ve svém volném čase.

  alej 2015

 • Co nového ve šlapanickém ANO – aneb “Sova jede”

  Dění v MO ANO je velmi zajímavé, ale bohužel žádné oficiální informace nejsou k dispozici, proto předkládáme jen informace ověřené, kterým jsme byli přítomni:

  • v srpnu zaslal p.Sova (tehdy předseda MO ANO) mail všem zastupitelům, kde mimo jiné informoval, že tímto dnem vystupuje z MO ANO – jestli ale nadále je či není členem, bohužel nevíme
  • počátkem září proběhla schůzka ČŠ (p.Trněná a p.Zmeškal) a MO ANO (p.Heinzová a p.Sova) s cílem omezit dosavadní útočné diskuse na fb profilu ANO, které probíhají  mezi p.Sovou a dalšími lidmi
  • na této schůzce mimochodem vyšlo najevo, že p.Sova zrušil fb profil MO ANO (resp.nefungoval několik dní), aniž se s kýmkoli domluvil – což se dalo vyčíst z reakcí přítomných
  • na konci září proběhl sněm MO ANO, kde p.Sova již nebyl zvolen předsedou – místo něj je předsedkyní p.Heinzová, o průběhu není nic známo
  • v současné době p.Sova je nadále zastupitelem, tentokrát již sám za sebe (pokud není členem MO ANO) a ve svém soukromém fb profilu pokračuje ve svých smysluplných diskusích

  Zde si můžete přečíst poslední ukázku této diskuse – obrázek si udělejte sami:

   

  Stáhnout (DOCX, 3.05MB)

   

  Aktualizace ke dni 3.11. – dle vyjádření p.Sovy není dle stanov ANO tak jednoduché vystoupit z MO, proto je i nadále členem MO ANO.

 • Sbírka zimního ošacení pro děti na Ukrajině – 31.10. na Orlovně

  Pokud máte zájem pomoci – účastněte se sbírky zimního ošacení pro děti na Ukrajině, kterou pořádá 31.10. od 15 – 17,00 hodin na Orlovně MO KDU-ČSL Šlapanice.

  Bližší informace najdete níže:

   

  Stáhnout (DOCX, 34KB)

 • Komise pro informace a média – co je nového

  Zveřejňujeme některé zajímavosti z poslední schůzky KIM, která proběhla za účasti starostky:

   

  • RM chystá zpracování “vizuálu města”, který by měl – mimojiné – vytvořit pravidla pro média města
  • na webu bude brzy zveřejněn materiál KIM, kde navrhla RM řadu námětů pro zlepšení komunikace města s občany
  • web města – v současné době se připravuje výběrové řízení na zpracovatele nového městského webu
  • připravuje se zpracování QR kodů na významné budovy města
  • vyhodnocení ŠZ v r.2015 + změny pro r.2016
   • část se týkala dodržování jednotné vizuální stránky (další náměty dodala starostka)
   • pro čísla v r.2016 bude vždy vytipováno jedno nosné téma (aktuální) – zde se více využije diskusí, názorů odborníků, občanů a politiků

   

  Zápisy z jednání naleznete ZDE.

   

 • Komise výchovy, vzdělání a sportu – co je nového

  Komise výchovy, vzdělání a sportu

  Naše komise se pravidelně schází každý druhý čtvrtek v měsíci.

  Na poslední schůzce jsme měli velmi zajímavou diskusi o Montessori vzdělávání s paní Darinou Gurutidu.

  Také jsme se vyjadřovali ohledně přijímacího řízení do šlapanických MŠ. Doporučujeme RM schválit jasná pravidla, aby se neobjevovaly spekulace, jako tomu bylo letos.

  Zabývali jsme se KD Bedřichovice, který je otevřen pro veřejnost a je možnost si ho pronajmout. Ceník zde:

  Navrhli jsme provozní řád skate parku.

  Členové naší komise se také účastnili schůzky, kde bylo na programu předvedení nových pravidel na rozdělování dotací, které budou dále předloženy finančnímu výboru a následně RM. Takže doufáme, že nový rok se budou dotace rozdělovat už podle nových pravidel.

  RM nebo vedení města se nám vyjádřilo ke všem podnětům, co jsme za rok navrhli RM. Převážnou většinu naleznete v posledním zápise:
  http://www.slapanice.cz/komise-pro-vychovu-vzdelavani-sport-a-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze/

  Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

  Kateřina Migdauová, migdauova@gmail.com

   

  cenik

 • Doprava a cyklostezky – co nového?

  Přinášíme vyjádření starostky k situaci v dopravě a aktivitám MěÚ:

  Dopravní situace Brna a okolí se samozřejmě těžce odráží i na Šlapanicích a tak se množí dotazy, co dělá město s křižovatkou ve Slatině. Pro všechny, které to zajímá, cituji část odpovědi jednomu z našich občanů, který žádal urychlené řešení situace. Dovolím si podotknout, že křižovatku ve Slatině řeší Šlapanice bezúspěšně již více než 8 let a tak poprosím, abychom dostali také nějaký čas.
  A z odpovědi: “Urychlené řešení neexistuje, ale: jako současné vedení města sdílíme Váš názor, že světelně řízená křižovatka ve Slatině by zlepšení dopravní situace prospěla a podnikáme potřebné kroky. Stejný názor sdílí po vzájemném projednání také Dopravní policie JMK, která již podala podnět ke zlepšení situace v křižovatce formou světelně řízené křižovatky či zástupci DpMB. Jednáme s vedením městské části Brno – Slatina, které v minulosti s projektem světelně řízené křižovatky nesouhlasilo, a proběhlo i jednání s náměstkem primátora města Brna pro dopravu p. Mrázkem, který mě ujistil, že Brno má zájem na řešení této křižovatky. O společné jednání všech zúčastněných jsme již požádali a měli bychom se v dohledné době sejít u jednoho stolu. Naším cílem je, aby tato křižovatka byla jako světelně řízená zařazena mezi realizované projekty Dopravní telematiky 2015-2020 města Brna. Věřím, že najdeme všichni společnou řeč a že světelně řízená křižovatka bude realizována.

  Současně ale prosím, abyste vzal na vědomí, že se jedná o případné investice města Brna na území Brna či o krajskou komunikaci. Takže pozice Šlapanic je poměrně obtížná. Na druhou stranu křižovatka je nyní nejen čas beroucí, ale i nebezpečná pro účastníky provozu, a proto věřím, že budou mít všichni zúčastnění snahu situaci zlepšit.

  Budu se snažit informovat občany Šlapanic o řešení tohoto problému průběžně, ale nechci vzbuzovat falešné naděje v tom smyslu, že se jedná o řešení v řádech několika málo měsíců. Rozhodně ale světelné řízení této křižovatky patří mezi naše priority.”

   

  • polňačka u Hraniček nemá souhlas policie kvůli bezpečnosti (napojení na horizontu je nebezpečné), finanční náklady pro město samotné neúnosné.
  • polňačka za Gecem/jinak Tuřanka je zčásti prodána firmě CTP Invest a kříží železniční trať, což horentně zvyšuje případné náklady.
  • Jinými slovy: tato dlouhodobá řešení by se měla objevit/dořešit s odborníky v připravovaném územním plánu obce.

  Krátkodobě: dořešení křižovatky ve Slatině se jeví jako nejrychlejší a nejdostupnější řešení, byť samozřejmě neřeší vše a úplně.

  A odpověď na řešení cyklostezky do Brna:

  “Zvažovala se stezka přes průmyslovou zónou CTP, ta padla, takže se hledá další možnost. Vlastnické vztahy podél ulice Brněnská jsou ale velmi nepříznivé (příliš mnoho vlastníků a tudíž dlouhé jednání), proto zvažujeme další varianty. Ty je ale třeba napojit na Brno, kde to také není příliš příznivé. V případě Brněnské tedy běh na delší trať, osobně doporučuji spíše cestu na kole přes Bedřichovice a poté v “odstavném pruhu” na Slatinu, který je výrazně širší než Brněnská, takže cyklisté jsou více v bezpečí než na Brněnské. Za sucha pak Tuřanku, její vyústění ale přináší zase jiné trable, jak nejspíše víte.”

  Michaela Trněná, starostka

 • Rada města – projekt Jirásková, QR kódy, …

  Přinášíme zajímavosti z posledních jednání RM:

  1. První kolo výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace projektu hřiště Jirásková bylo vyhlášeno 8.9.2015 – k tomuto termínu žádný uchazeč nabídku nepředložil, proto bylo výběrové řízení zrušeno. Při druhém výběrovém řízení (3.10.2015) předložil nabídku pouze jediný uchazeč společnost ARCHDESIGN, s.r.o. .RM tuto firmu vybrala.
  2. RM na základě doporučení KIM zahájila kroky na využití QR kódů na významných budovách města (zatím gymnázium, muzeum, kostel, MěÚ, Radnice a Vzdělávací středisko MU). Do budoucna se počítá s využitím QR kódů i na jiných místech a lokalitách. Vysvětlení QR kódů najdete ZDE.
  3. Výběrové řízení na ČOV bylo zrušeno – vítěz výběrové ho řízení ASIO s.r.o., s kterým nebyla včas podepsána smlouva (šlo o období voleb v loňském roce) odmítl tuto smlouvu v současnosti podepsat, protože nedokáže zajistit dostatečnou technologii na čištění.
  4. Je vyhlášen záměr na pronájem KD Bedřïchovice

   

 • “Malá šlapanická místa” mají první úspěch

  Již dříve jsme avizovali, že Čisté Šlapanice požádaly o dotaci v projektu “Živé granty – Města z jiného těsta 2015” nadace Via.

  Výsledek už je konečný a náš projekt byl vybrán společně se 14 dalšími – budeme tak moci připravit první “malé místo”, které jsme slibovali ve volbách 2014.

  Bližší i nofmrace o projektu i navrženém místě najdete zde:

  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z_ghnqwcrfrI.knONw9zoPelg

  http://ciste-slapanice.cz/2015/08/mala-mista-zacinaji-parcik-svehlova/

   

 • Studenti a městský mobiliář

  Město Šlapanice přivítalo ve středu 7. 10. na své půdě vysokoškolské studenty Ateliéru produktového designu Fakulty výtvarných umění VUT. Studenty doprovázeli vedoucí ateliéru ak.sochař Zdeněk Zdařil a asistent arch. Jakub Novák. Jejich návštěva byla úvodem ke spolupráci s městem na návrhu nového městského mobiliáře. Tak, jak jsme slíbili, zabýváme se důsledně společným veřejným prostorem města, k němuž mobiliář neodmyslitelně patří. Mobiliář nejsou jen lavičky, koše, výlepové plochy, stojany na kola, ale i sběrná místa odpadu, kiosky, zastávky MHD, dětská hřiště apod.  Současný stav městského mobiliáře je stručně řečeno”každý pes, jiná ves”. Cílem spolupráce se vysokou školou je získat návrh pro Šlapanice na míru, opakovaně použitelný (nově vyrobitelný) a cenově dostupný návrh. Návrhy by mohly být dostupné už v únoru příštího roku a mobiliář se poté začne postupně dostávat do města při obnovách či rekonstrukcích veřejných prostranství.