• Žádné dohody mezi ČŠ a CTP neexistovaly a neexistují

    V článku Brněnského deníku z 22. 7. 2015 uvádí zástupce CTP Invest p. Budař, že: “Po dohodě s Michaelou Trněnou, která byla tehdy předsedkyní sdružení Čisté Šlapanice, jsme požadovanou zónu zredukovali přibližně na osmdesát hektarů,” připomněl ředitel Budař.” Pan Budař u jednání mezi firmou CTP Invest a ČŠ v roce 2010 nebyl a je možné, že ho někdo mylně informoval. Ať tak či onak, žádné dohody mezi ČŠ a CTP ohledně velikosti zóny neproběhly a neexistují. CTP Invest je si tohoto faktu vědomo, i přesto zkouší vzbudit dojem, že mezi občanským sdružením a firmou vznikla nějaká dohoda o velikosti parku nebo že získala souhlas sdružení s průmyslovou zónou. Jediná jednání, která proběhla, se týkala vzájemné výměny informací a předkládání argumentace z obou stran.

    Proti lživým tvrzením CTP jsme se ohrazovali již v roce 2013 otevřeným dopisem p. Vossovi, jednateli CTP Invest viz ZDE. Na tento dopis pan Voss coby jednatel firmy CTP Invest nikdy neodpověděl. Nyní budeme muset stejný dopis napsat znovu.

    Naopak je jisté, že firma CTP Invest ve Šlapanicích podepisovala jiné dohody, jejichž obsah, odměny zástupci města a hlavně jejich utajování vzbuzují oprávněné pochybnosti více ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny.