• 20.RM – nový ředitel ZŠ, kompostování, …

  Vyjímáme z 20.RM některé zajímavosti:

   

  1. kompostování – po schválení dotace na pořízení kompostérů RM vyhlásila výběrové řízení pro akci “Zavedení systému domácího kompostování” – bylo osloveno 5 uchazečů

  2. Byl jmenován do funkce nový ředitel ZŠ – je jím pan PhDr. Pavel Vyhňák, který pracoval dosud na ZŠ Svážná. Na dalších místech ve výběru se umístili – Gordon Brei, Antonín Šerý, Jiří Dittrich, …

  3. Z aktivit komisí a výborů:

  – bylo schváleno doporučení KIM založit facebookový profil města a změnit strukturu městského webu

  – RM vzala na vědomí doporučení Komise pro výchovu “možnost vytvoření Otevřené zahrady na městském pozemku”

  4. Ostatní:

  – Policie ČR odložila trestní věc  podezření ze spáchání přečinu pomlluvy p.Horáčkem

  – na stránkách www.idsjmk a www.kordis-jmk.cz je zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 13.12.2015 – 10.12.2016, připomínky je možné podávat do úterý 07.07.2015  emailem na adresu VOD@kr-jihomoravsky.cz

   

Komentáře jsou uzavřeny.