• Závěrečný účet města, nový název ulice a jiné – 4. zasedání zastupitelstva města

    Srdečně zveme všechny občany na 4. veřejné zasedání zastupitelstva Šlapanic (dále ZM), které se koná ve středu 17. 6. 2015 od 17 hodin v kinosále ZŠ Šlapanice. Pozvánku s programem jednání najdete na stránkách města ZDE. Podklady jednání najdete ZDE.

    Co v podkladech nenajdete, jsou diskuze zastupitelů a občanů – a proto stojí za to zasedání navštívít a takzvaně “nasát” atmosféru jednání zastupitelstva pár měsíců po volbách. Minulé diskuze se z velké části nesly z řad opozice v duchu: “nepřipravili jste správně podklady, zapomněli jste podpisy, chybí Vám tam tečka, chci dokumenty jen naskenované, vyhledávat v dokumentech nepotřebuji a podobně.” Se zastupiteli jsme si opakovaně a snad už naposledy na 3. ZM vysvětlili, že tyto záležitosti lze řešit e-mailem, telefonem mimo veřejné zasedání ZM. Podklady jsou zveřejněny 14 dnů předem, což je opatření, které jsme zavedli široce nad rámec zákona o obcích – ten neukládá zveřejnění podkladů vůbec, pozvání a program stačí zveřejnit týden před zasedáním. Veřejné zasedání je totiž veřejné nikoliv proto, aby si tam účastníci prokazovali svá větší či menší pochybení, ale především proto, aby občanská veřejnost mohla sledovat a pochopit, jak a proč zastupitelé dělají rozhodnutí, která ovlivňují chod města. K těmto zásadním a velmi potřebným diskuzím zatím dochází spíše občas, ale právě v nich musí zastupitelé veřejně obhájit svoje postoje, názory a záměry. Teprve ony činí srozumitelnými usnesení zastupitelstva. A byť vládnoucí koalice (nyní ČŠ, Nezávislí, Změna a ODS) dokáže nyní svou většinou prosadit v zastupitelstvu při hlasování svůj názor, je především v jejím zájmu, aby i ona dokázala vysvětlit svá rozhodnutí především občanům.  Věřím, že na 4. zasedání ZM už bude převážná část diskuzí věnována právě věcné stránce rozhodování, při kterém má veřejná kontrola nezastupitelnou roli.

    Pokud nestihnete přijít a přesto Vás zasedání zajímá, sledujte záznamy ZM na stránkách města.

    Michaela Trněná

Komentáře jsou uzavřeny.