• Komise pro výchovu, vzdělání a sport (KVVS) – co nového?

  Naše komise se opět řádně sešla na svých schůzích v květnu i v červnu.

  Na květnovém zasedání se hlavním probíraným bodem staly úvahy nad zefektivněním využívání krytého bazénu ZŠ, kdy se naše komise přikláněla k tomu, aby byl bazén více zpropagován a zajistila se lepší nabídka pro šlapanické firmy a spolky, stejně jako nabídnutí plavacích hodin pro mateřské školy ve Šlapanicích či jeho širší využití během prázdnin. Cílem promyšlení této problematiky bylo to, aby se v bazénu zachoval provoz pro veřejnost, ale zároveň aby se zajistilo jeho větší vytíženosti a více si zaplatil na svůj provoz. Na červnové schůzi tento bod zatím dále rozváděn nebyl, jelikož je nutné počkat na výsledek výběrového řízení na post ředitele ZŠ, kterému budou předány určité návrhy ohledně využití bazénu, a bude vedena další diskuze.

  Další milou zprávou pro občany je poté informace, že během dotazu naší komise farní rada souhlasí s využíváním farního hřiště veřejností – ovšem pouze po zaručení osobou starší 18 let, která bude na hřišti v domluvenou dobu přítomna a bude za chod hřiště po dobu využívání odpovídat.

  Dalším tématem, které v naši komisi projednáváme, celou dobu od našeho sestavení, jsou mateřské školky, jejich kapacity a alternativy. Naše komise doporučila vzhledem k demografickému vývoji spolupráci s okolními obcemi Mokrou, Podolím a Jiříkovicemi, kde jsou pro děti další kapacity. Současně je ale také prověřováno téma alternativního vzdělávání a jeho možné implementace v souvislosti s návazností mateřských a základních škol.

  Po dotazu na vedení města byla naší komisi poskytnuta informace, že dotace přiřčené spolkům v prvním dotačním kole budou vyplaceny do konce června. Zároveň chceme připomenout spolkům, že je již možné žádat o další dotace v rámci druhého dotačního kola a to do 31.7. (Informace jsou dostupné na webové adrese: http://www.slapanice.cz/odbor-financni/).

  Dále jsme doporučili radě města, aby do doby než dojde k oplocení volného výběhu psů u potoka (mezi brněnskou a točnou trolejbusu) byla instalována cedule s nápisem „Na vlastní nebezpečí!“, jelikož nebezpečí vběhnutí psů do vozovky je reálné.

  Řešili jsme také vzhled určitých ploch ve Šlapanicích, kde se naše připomínky týkali zejména příjezdových cest do Šlapanic a jejich okolí. Tyto připomínky byly adresovány stavební komisi a čekáme na jejich postoj, stejně tak vyzýváme občany, že podobné připomínky mohou adresovat na naši komisi, kde je probereme a vyhodnotíme a případně zařadíme do našich návrhů daným komisím.

  Na červnovém zasedání nás dále velmi upoutala informace od vedení města, že pozemek mezi Kolíbkou a ulicí Těsnohlídkovou – tzv. Líchy je ve vlastnictví města. Podali jsme tedy dotaz na vedení města ohledně jeho plánů s daným pozemkem, jelikož je v současné době nevyužitý. Považujeme ho totiž za velmi perspektivní a padlo několik zajímavých návrhů, jak tento pozemek využít, např. otevření strany do kolíbky, kde by pak mohly děti v zimě lépe sáňkovat, zřízení městského veřejného místa na opékání, či dalších možností. Čekáme tedy v současné době na informaci ohledně záměru města a poté budeme pokračovat ve vytváření návrhů.

  A závěrem bych rád zmínil asi nejdůležitější předprázdninový bod našich zasedání – a to projekt veřejných knihoven. Tento projekt byl zmíněn už v posledním díle Šlapanického zpravodaje (3/2015). Nyní můžeme veřejnost informovat, že provoz těchto knihoven bude zahájen v prvním prázdninovém týdnu. V současné době probíhá výběr a zhotovení potřebných skříněk pro knihy. Ty budou umístěny na Městském úřadu, v restauraci na náměstí, v cukrárně na Brněnské ulici a na zdravotním středisku. Jejich využití a odezva na ně bude monitorována a v případě kladného ohlasu občanů bude následovat rozšíření o další místa. Doufáme, že se tento projekt setká s kladným ohlasem a že této služby využijete ať už pasivně jen pro poskytnutí přebytečných knih nebo aktivně pro zkrácení chvíle v čekárně u lékaře, či nalezení literatury, která Vás zajímá.

  S přáním příjemných prázdnin za komisi,

  Vítězslav Šudák

Komentáře jsou uzavřeny.