• KIM – změny v informovanosti občanů (web, facebook)

  Komise pro informace a tisk dokončuje podklady ke zlepšení komunikace úřadu s občany a s tím související změny u jednotlivých médií.

   

  Jako první jsme prezentovali na 19.jednání RM návrhy u dvou médií:

  – vytvoření profilu facebooku města Šlapanice

  – úpravy webu šlapanického úřadu. Web je klíčovým nositelem informací pro občany, proto jej považujeme za prioritní. Z hlediska naplněnosti informacemi považujeme web za hodnotný – naše návrhy směřovaly spíše k “uživatelské pohodlnosti” (jednodušší vyhledávání) a k vytvoření prostoru pro aktivní komunikaci občanů s městem.

   

  Jakmile dostaneme od RM závěrečné stanovisko k našim návrhům, budeme vás informovat o konkrétních návrzích KIM.

   

Komentáře jsou uzavřeny.