• 4.ZM – 17.6. – první postřehy – Billa, zastávka v Brněnských polích, …

  Přinášíme první postřehy ze včerejšího jednání ZM (záznam bude v nejbližších dnech na našem webu nebo na www.slapanice.cz/aktualni-zaznam-zastupitelstva/.

   

  Schválený program probíhal velice rychle – dokonce asi byla rekordní i délka jednání, skončili jsme už po 2,5 hodinách. Z diskuse pak vyplynula další témata:

  – město bylo požádano o vyjádření stanoviska k záměru ČD vybudování zastávky vlaků v Brněnských polích – město souhlasí. Na podzim budou občané pozváni k diskusi k tomuto tématu (určitě nás bude zajímat řada informací – jaké budou intervaly, nádraží vs. zastávka, …)

  Billa schválila definitivně investici ve Šlapanicích. Tesco mezitím vyvěsilo záměr své pozemky ve Šlapanicích prodat, aniž by o tom řeklo městu. Snad dojde k dohodě o pozemcích.

  městský architekt (p.Žerava) začíná fungovat (snad už konečně bude mít město po letech zaplácávání prostoru halami i urbanistickou koncepci)

  dotace na kompostéry byly schváleny, v průběhu podzimu 2015 (po realizaci výběrového řízení na dodavatele kompostérů) by měly být k dispozici občanům

  – KD Bedřichovice – 3.9.2015 se chystá slavnostní otevření rekonstruovaného KD (1.fáze) a návsi

  – ZŠ – 19.6.2015 proběhne výběrové řízení na pozici ředitele ZŠ, přihlásilo se 11 uchazečů

  – 30.6.2015 by mělo dojít k předání atletického areálu ZŠ

  – p.Hrabálek, předseda Sdružení Průmyslová zóna byl vyzván k jednání o ukončení členství města v tomto sdružení (zatím jednání neproběhlo)

  – vedle MěÚ na Opuštěné se začíná rekonstruovat trafostanice a budovat nové centrum “Trnitá” – návštěvníky úřadu čekají horší podmínky při vstupu

  – v diskusi občanů se otevřela otázka úpravy plochy u pálenice – zatím bylo příslibeno (už je v jednání) zhotovení lavičky v těchto místech. Rovněž také bylo sděleno paní starostkou, že bude zveřejněn plán oprav silnic a chodníků, aby byli občané informováni, kde a kdy se mohou těšit na zlepšení – tento seznam by měl být do konce roku 2015 připraven.

   

Komentáře jsou uzavřeny.