• Zajímavosti z jednání posledních RM – ICEC, MŠ, křižovatka Podolí, …

  Vybíráme některé zajímavosti z posledních 2 jednání RM:

  Kapacity MŠ – přijímacího řízení do MŠ se zúčastnilo celkem 131 dětí. Celkem bylo přijato 68 dětí. Neuspokojeno bylo 63 žádostí, z toho 31 dětí, které k 01.09.2015 mají 3 roky.

  RM se vyjadřovala ke změnám v projektu “Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice” – nově se upouští od záměru vybudování 2.a 3.nástupiště a podchodu v žst Šlapanice, má být nový přístup z ul.Kobylnické a také je navržena nová zastávka v Brněnských polích se 2 nástupišti a podchodem.

  Hřiště Švehlova – byla podepsána smlouva na rekonstrukci hřiště s termínem dokončení 31.5.

  Podolí – úprava křižovatky – začíná realizace okružní křižovatky –  čekají nás změny v dopravě (ZDE).

  ICEC – vedení zvažuje možnosti odkupu areálu ICEC. Z toho důvodu se zatím připravuje vyhlášení výběrového řízení na právní služby, spojené s tímto záměrem.

  Zásady územního rozvoje JMK – město připravilo připomínky k těmto zásadám, týkajících se Šlapanice (ZDE).

  SATESO – do funkce ředitele společnosti nově nastoupil p.M.Palásek.

   

Komentáře jsou uzavřeny.