• Přehled dotací pro šlapanické spolky a organizace

    Na jaře proběhlo “kolečko” schvalování dotací různým spolkům a organizacím. Nejdříve sdělila svůj názor Komise pro výchovu, vzdělávání, sport a využívání volného času. Následoval Finanční výbor – tento návrh pak RM schválila.

    ZDE se můžete seznámit s přehledem, všech dotací, které byly městem přiděleny.

    – v 1.tabulce najdete dotace do výše 50 000,-, které schvaluje RM

    – ve 2.tabulce pak dotace nad 50 000,-, které schvaluje ZM

Komentáře jsou uzavřeny.