• Komise pro informace a média (KIM) – na čem zrovna pracuje?

  KIM má za sebou 2 čísla Zpravodaje – názory na jeho kvalitu mohou být různé, ale věříme, že to podstatné se podařilo zajistit a udržet. Podstatným myslíme prostor pro různé názory a odstranění “sebeprezentace” vedení města.

   

  Co řešíme momentálně?

  – máme za sebou vytvoření seznamu všech informací, které považujeme za důležité a vhodné ke zveřejnění občanů (některé jsou dnes běžně k dispozici, některé budou nové)

  – již dříve nám dal k dispozici p.Kopecký informace o jednotlivých médiích (stav, náklady, apod.)

  – momentálně jsme si “rozebrali” jednotlivá média (web, nástěnky, infokanál, ….) – každý pak má za úkol připravit konkrétní návrh ve “svěřeném” médiu, jaké změny si představuje a jaké informace by se měly tímto médiem šířit k veřejnosti

  Z dosavadního průběhu našich schůzek je zřejmé, že klíčovým médiem pro zlepšení informovanosti je městský web a jeho kvalita. Uvažujeme také o městském facebooku.

  Předpokládáme, že v průběhu června budeme schopni připravit vedení města souhrnnou zprávu o všech změnách, které KIM navrhuje zrealizovat.

   

Komentáře jsou uzavřeny.