• 3.ZM – první postřehy:

  Přinášíme první postřehy ze včerejšího jednání ZM (záznam bude v nejbližších dnech na našem webu nebo na www.slapanice.cz/aktualni-zaznam-zastupitelstva/.

  Nejzajímavější informace proběhly v informacích ST, MST a diskusi zastupitelů:

  – proběhlo vysvětlení, proč byl odvolán ředitel ZŠ p.Skočovský (RM zvážila petici zaměstnanců školy a vyjádření p.Skočovského k petici, stížnost předsedy Krajské rady odborů na ředitele, stížnosti zaměstnanců ZŠ na zastrašování a vyhrožování p.ředitele v souvislosti s peticí a také své zkušenosti z jednání s p.ředitelem – základní nedostatky v komunikaci a řízení financí školy) – podrobnější informace naleznete v zápise z 15.RM

  – od 1.5.2015 začne zveřejňování smluv uzavřených mezi městem a smluvními partnery na http://portal.gov.cz/rejstriky/data/10013/

  – město analyzuje možnost využití tepla z bioplynové stanice Bonagra pro potřeby města (což by mohlo vést ke snížení nákladů na teplo)

  – KD Bedřichovice – byl vybrán dodavatel  podlahy, předpokládá se otevření KD na podzim 2015

  – cyklostezka kolem Bedřichovic – poslední majitel, s kterým se řešil odkup pozemků pro cyklostezku, předběžně souhlasil s návrhem vedení města. Je tedy vysoká šance, že tato cyklostezka se začne realizovat.

  – byla vybrána firma na úpravu křižovatky na hlavní silnici u Podolí a Bedřichovic – v nejbližší době by se mělo začít s úpravami

  – p.Hanáková (vedoucí kanceláře tajemníka, pověřená zastupováním tajemníka)  informovala o personálních změnách: na OISM nastoupila nová vedoucí odboru Ing. Tamara Mazlová, tajemník MěÚ zatím nebyl v 1.kole vybrán a je vyhlášeno nové výběrové řízení, výběrové řízení je i na pozici ředitel ZŠ.

  – Finanční výbor (FV) informoval o schválení dotací zájmovým organizacím – byly většinou schváleny tak, jak je navrhla komise pro výchovu, vzdělávání, sport a volný čas, následně prošel návrh i schválením FV. Přehled organizací a dotací bude publikován na webu města.

  – Kontrolní výbor informoval o ustavení pracovní skupiny, která má za úkol zpracovat “analýzu” stavu skládky  s cílem objektivně poskytnout veškeré informace o jejím stavu

  – výběrové řízení na pozici “ředitel SATESO” vyhrál p. Palásek s kterým bude podepsána pracovní smlouva.

  – situace kolem nákupního střediska: na ZM zaznělo, že firma Billa projevila zájem o koupi pozemku od Tesca a jednání mezi těmito stranami stále probíhají, závěr zatím neznáme. Na pozemku naproti Shell a garážím má zájem stavět středisko firma Penny,  která jedná s majitelem pozemků – zde také nejsou zatím žádné závěry. Na dotaz, zda je rozumné, aby na stejném místě stavěla jedna firma (Penny i Billa patří pod jednu firmu) lze odpovědět jen to, že toto rozhodnutí je na majitelích a je to věcí jejich obchodní strategie.

  Diskuse občanů – občanů se bohužel moc neúčastnilo:

  – padlo několik námětů na úpravy na komunikacích apod.,

  – vyjádřena spokojenost se zlepšením diskuse na jednání ZM

  – dotaz na ST na důvody odchodu některých vedoucích pracovníků – vedoucí financí p. Slaný odešel na vlastní žádost do důchodu, vedoucí OISM p.Šmídová odešla z důvodu chyb v práci s financemi (zejména fakt, že až po schválení rozpočtu se přišlo s dalšími dodatky ve výši cca 7mil.Kč), tajemník p. Hrabálek odešel z důvodu zásadních neshod v názorech na vedení úřadu mezi tajemníkem a novým vedením města.

  Tyto dotazy zaznívají od představitelů bývalého vedení spojených s KDU-ČSL, za jehož působení na radnici odešlo nedobrovolně z úřadu podstatně více úředníků než pouzí dva, o kterých je řeč nyní.

  Po skončení jednání proběhlo společné neveřejné jednání všech zastupitelů, kde se probírala aktuální situace kolem areálu ICEC. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zastupitelům za konstruktivní přínos a diskusi.

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.