• Vycházkové trasy kolem Šlapanic – jaký je stav?

  Jedním z témat volebního programu spolku Čisté Šlapanice je zpracování vycházkových tras, které by mohly případným zájemcům nabídnout cílové body kratších či delších procházek. Úkolem je tato místa propojit případně zokruhovat tak, aby nebyla přerušena potokem, ploty nebo oranicí.

  Šlapanice jsou převážně obklopeny poli, přesto i v jejich okolí je možné najít řadu zajímavých míst. Nezbytnou podmínkou je nutné navrhované trasy fyzicky projít a sumarizovat jak technická opatření, tak i vlastnictví pozemků.

  V současné době dáváme dohromady podklady trasy, která povede od tenisových kurtů přes ponětovické mokřady k rybníku a dále podél toku Roketnice do jiříkovických zahrad. Trasa bude mít řadu větvení, která budou skýtat možnosti vycházky od několika set metrů po jednotky kilometrů.

  Nechceme a ani nelze ve volné krajině dělat velké nebo nevhodné technické úpravy, proto je možné, že v některých ročních obdobích nebude část trasy nebo některý cíl dosažitelný. Technické úpravy budou provedeny v nezbytné míře např. tam, kde bude nutné překlenout potok lávkou nebo vysypat trvale zamokřené úseky cest pískem apod.

  Trasy budou značeny, pokud to bude možné zokruhovány, a na zajímavých nebo cílových místech budou informační tabule se stručným popisem.

  Termín ukončení přípravné fáze, zahrnující zdokumentování tras a návrh technických opatření, předpokládáme v létě 2015.

  K.Tesařík

Komentáře jsou uzavřeny.