• Další kroky Rady města k hřišti Jiráskova

    Z posledního zasedání Rady města vyplynulo, že Rada města se hodlá řešit lokalitu Jiráskova jinak, než to naplánovala a realizovala předchozí Rada. Rozhodnutí zrušit projekt multifunkčního hřiště nebylo jednoduché a jednoduché nebudou ani následující kroky. Přesto věřím, že povedou k cíli, kterým je řešení veřejného prostoru takovým způsobem, aby byl přínosem a ne zdrojem konfliktů.

    Ráda bych vysvětlila tento krok rady města. Hledali jsme způsob, jak naložit s touto lokalitou tak, aby vzniklo řešení, které nebude zdrojem konfliktů mezi občany. V diskuzi i z ankety nakonec vyplynulo, že obě strany občanů, které se v této záležitosti angažují, o hřiště stojí. Obě strany shodně uvedly, že jsou schopny akceptovat hřiště menších parametrů a obě strany uvedly, že stojí o to, aby se tato lokalita vyřešila jako celek s nabídkou pro více věkových skupin. Rada města proto rozhodla řešit lokalitu jako celek na základě výše uvedených požadavků. A děláme vše pro to, aby to bylo letos. K rozhodování Rady města přispěla i informace, že hřiště obdobných parametrů jako bylo to původní, by se mělo letos realizovat v blízkých Brněnských polích. Věříme, že toto řešení bude akceptovatelné pro všechny zúčastněné strany, protože nikdo ze zúčastněných neprojevoval chuť realizovat za každou cenu záměr na úkor druhé strany.

     

    S pozdravem Michaela Trněná

Komentáře jsou uzavřeny.