• Setkání zastupitelů k petici pedagogického sboru ZŠ Šlapanice

  Informace pro občany – RM pozvala všechny zastupitele na středu 1.4.2015 k projednání a diskusi o petici zaměstnanců ZŠ Šlapanice (ZDE).

   

   

 • Soukromé vyjádření – žádost na MO ANO Šlapanice o veřejnou omluvu.

  Na fb profilu ANO je uveden komentář k informaci ČŠ o petici pedagogických pracovníků za odvolání ředitele ZŠ (ZDE).

  Uvádí zde:

  “41 členů pedagogického sboru z celkového počtu 45 včetně ředitele školy. To je trošku přitažená informace nebo ne? Proč vedení města neinformuje občany o počtu podpisů z řad pedagogických pracovníků a odvolává se na zákony ČR ve jménu hesla “my nic -to oni”. Informuje pouze řadový, byť koaliční zastupitel p.Zmeškal???Pan Zmeškal není radní , jak tedy ví kolik bylo podpisů- to svolával on tuto akci, nebo někdo z ČŠ ???Zdá se , že nevraživost bývalé opozice již jde přes “hranu”. Ukazuje se , že vše čisté není až tak čisté.”

  Ohrazuji se důrazně proti tomuto nařčení (nepodepsanému), že já nebo někdo z ČŠ stojí za peticí pedagogického sboru. Rovněž lživá je tvrzení, které naznačuje, že bych měl mít neveřejné informace o počtu podpisů. Tuto informaci jsem se dověděl ze zápisu z jednání RM (zaslaného všem zastupitelům mailem 26.3.2015), který jsem měl k dispozici ve stejný okamžik jako p.Sova, zastupitel za ANO.

   

  Považuji toto nařčení za útok na mou osobu a žádám vedení šlapanické pobočky ANO o veřejnou omluvu na tomto fóru.

   

  Rovněž považuji za nepřístupné, aby ANO na svém fb profilu vyhrožovalo bezdůvodně zaměstnankyni školy oznámením na inspekci (cituji: “Jestli máte paranoidní stavy , nechápeme jak můžete vyučovat na místní ZŠ. Budeme nuceni informovat na základě Vašeho sdělení ČŠI a ředitele školy.”). Podle mého názoru jde o hulvátské chování, navíc nebezpečné a vyvolávající strach z osoby, která tato prohlášení publikuje na fb profilu ANO.

  Pavel Zmeškal, zastupitel za Čisté Šlapanice

 • Petice učitelů za odvolání ředitele ZŠ p.Skočovského

  Rada města na svém jednání 18.3.2015 projednávala petici 41 členů pedagogického sboru za odvolání ředitele ZŠ Šlapanice p.Skočovského.

  V současné době připravuje RM odpověď na petici – podrobné informace zatím nejsou k dispozici.

 • Komise pro média – program posledních schůzek

  Na posledních dvou jednáních Komise pro média se věnujeme přípravě “plánu komunikace radnice s občany”. Co si pod tím můžete představit?

  – vytváříme seznam informací, které by podle našeho názoru měly být veřejně k dispozici pro občany (jde o oblast financí, projektů, práce MěÚ a samosprávy, informace volebních subjektů a jiné)

  – navrhujeme nejlepší média, kterými by se tyto informace měly dostat k občanům (jak stávající – městský web, Šlapanický zpravodaj, nástěnky, rozhlas, zvažujeme i nové možnosti – kulaté stoly, webové aplikace, facebook, …)

   

  Výstupem toho všeho pak bude návrh pro Radu města:

  1. Jaké informace by mělo město zajistit pro občany

  2. Jaká média využívat a jak je “aktualizovat”

  Pak už bude na RM, pro co se rozhodne a jakým způsobem tyto změny zrealizuje. Předpokládáme dokončení “plánu komunikace” a předání na RM do června 2015.

 • Akce ve Šlapanicích – co nás čeká v nejbližší době?

  27.3. – vysílání Českého rozhlasu o Šlapanicích – ZDE je program

  28.3. od 15,00 – Velikonoční dětské tvoření se soutěžemi – ZDE

  11.4. od 8,30 – Farmářské trhy

  18.4. od 14,00 – tradiční bedřichovická prezentace vín – letos výjimečně na Sokolovně ve Šlapanicích – ZDE

  22.4. od 17,00 – 3.jednání Zastupitelstva města

  25.4. od 8,30 – Den Země – pojďme i uklidit náš katastr – ZDE nebo ZDE

   

  Kompletní plán akcí ve Šlapanicích najdete ZDE nebo ve Šlapanickém Zpravodaji, který vyjde před Velikonocemi.

 • Plnění volebního programu – oblast cenzury a médií – březen 2015

  Od voleb uplynuly již více jak 4 měsíce, a proto bychom vás rádi informovali, jak jsme postoupili v plnění volebního programu:

  CENZURA:

  – byl zrušen zákaz publikování příspěvků s politickým obsahem, který vydalo minulé vedení města,

  – prostor pro alternativní názory občanů i opozice – Zpravodaj již má vyčleněn pravidelný prostor v každém čísle (záleží jen na každém subjektu, jak jej bude využívat), Komise pro média momentálně připravuje i další možnosti,

  – webové stránky se zatím nezměnily – RM informuje o svých jednáních hned po jejich konání, jsou publikovány zápisy z jednání komisí a výborů. Další kroky jsou zatím pouze v přípravě (např. možnost diskusí a otázek pro občany na městském webu apod.) na jednání Komise pro média.

  ZASTUPITELSTVO:

  – profesionálové ve vedení města – aktuální stav změn ve  vedení úřadu najdete ZDE,

  – jednání Zastupitelstva je již vysílané veřejně na webu (ZDE) a na infokanále,

  – podklady pro jednání Zastupitelstva již vychází se 14 denním předstihem a také brzo po jednání najdete přehled aktuálních informací z jednání (ZDE),

  – větší prostor pro diskusi občanů – časové omezení pro diskusi byl zrušen a připravuje se prostor i na městském webu,

  – zatím jsme nepodnikli větší kroky v přípravě zásad Protikorupčního desatera,

  – otázka využití referenda zatím není aktuální.

  VÝBORY A KOMISE:

  – v kontrolním výboru má opozice většinu,

  – jsou zveřejňovány zápisy z komisí a výborů na městském webu (ZDE)

   

  V oblasti cenzury a prostoru pro občany je samozřejmě mnohem více možností, než prezentoval volební program ČŠ a koaličních partnerů. Komise pro média má řadu námětů, kterými může tuto oblast zlepšit.

 • Jaké náhrady dostávají poslanci?

 • Na čem pracuje Školská rada?

  ŠR je orgán Základní školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

  Školská rada se schází nepravidelně. Zde najdete podrobné zápisy z jednání: http://www.zsslapanice.cz/2014-2017/c4386

  Máme před sebou mnoho témat, kterými se chceme zabývat a mnohé jsme již probrali. Protože jsme zjistili, že témat na diskusi a řešení je opravdu mnoho, stanovili jsme si priority a „na všechno se dostane“. Jedny z nejdůležitějších probíraných témat jsou tato:

  • Výroční zpráva školy (kterou musí ŠR schválit)
  • Finance školy
  • Smlouvy uzavřené ZŠ
  • Financování školení učitelů, projektu školního psychologa a speciálního pedagoga
  • Institut třídních důvěrníků (tato diskuse stále probíhá)
  • Stravování ve školní jídelně (tato diskuse stále probíhá)
  • Možnost školního klubu pro větší děti, nebo pro ty, které se nevešly do družiny (tato diskuse stále probíhá)

  Zřizování školské rady, stanovení počtu členů a způsob voleb upravuje § 167, činnost rady a její pravomoci stanovuje § 168 školského zákona. Více info včetně složení současné ŠR naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/skolska-rada/m268

  Výroční zprávy ZŠ a další důležité informace naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/dokumenty-a-formulare/m267

  Pokud byste měli jakékoliv dotazy, či připomínky k naší ZŠ nebojte se ŠR kontaktovat.

  Kateřina Migdauová

  předsedkyně Komise pro vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže

 • Poslanec Klaška je muž na svém místě aneb parlamentní morálka v praxi.

  V pražském poslaneckém klubu KDU-ČSL se slavnostně umisťovala busta K.Kryla s nápisem “Demokracie bez kritiky a opozice nemůže existovat”.

  Ponechme stranou, že K.Kryl je asi poslední, který by stál o to, aby jeho busta stála v politickém klubu.

  Zajímavá je účast našeho bývalého starosty J.Klaška, dnes aktivního poslance. Účast člověka, který:

  – zrušil vysílání záznamů z jednání ZM

  – vydal zákaz publikování článků “s politickým podtextem”

  – odmítal publikovat příspěvky opozice ve Šlapanickém Zpravodaji (ŠZ)

  – omezil diskusi zastupitelů na jednáních ZM časovým limitem

  – kritiku své osoby veřejně označil za články “s politickým podtextem” (a tedy nesměly být publikovány ve ŠZ)

  V duchu s hlavním citátem se dá říci, že omezováním kritiky a opozice ve Šlapanicích naprosto cíleně likvidoval místní demokracii. Vypadá to, že p.Klaška už zcela absorboval poslaneckou morálku, kterou řadoví občané nechápou a jen kroutí hlavou nad hroší kůží tohoto lidského druhu.

 • Rekapitulace – jaké pracovníky momentálně MěÚ hledá?

  Dochází k částečné obměně pracovníků na MěÚ – rekapitulujeme pozice, na které úřad momentálně hledá nové pracovníky:

  1. po odchodu p.Hrabálka se hledá nový “tajemník MěÚ“, nejdůležitější osoba na úřadě – ZDE

  2. vzhledem k malému počtu zájemců po 1.kole pokračuje výběrové řízení na “ředitele SATESO” – ZDE

  3. po odchodu p.Šmídové z OISM se hledá “vedoucí Odboru investic a správy majetku” – ZDE

  4. po odchodu p.Slaného z pozice vedoucího Finančního odboru zaujala toto místo dosavadní pracovice odboru, p.Havlíčková – proto se hledají zájemci na uvolněné místo “metodik finančního odboru” – ZDE

  5. poslední obsazovanou pozicí je “referent územního plánování” – ZDE

1. stránka z celkem 212