• Zpravodaj – jak je to s tím zadlužením?

  Ve ŠZ jsou 2 články o stavu financí města – na str.7 od p.starostky Trněné a na str.17 odextarosty Klašky.

  Zajímalo by mě, jak tyto články vnímá řadový občan, který nemá podrobné informace – 2 články o stejném tématu, ale zcela protikladné.

  Protože jsem členem koalice, důvěřuji číslům p.Trněné a Finančního výboru a pozastavuji se nad tím, co prezentuje exstarosta Klaška. Ve svém článku mluví o financích na účtu (81mil.) a úvěru (74mil.) – na podzim 2014 ještě hotovost na účtech převyšovala úvěr, k 1.1.2015 to již bylo obráceně, ale to ponechme stranou.

   

  Co je na tom zarážející? Exstarosta se chlubí rozpracovanými projekty, ale vůbec neřeší, že tyto projekty musí někdo v r.2015 zaplatit (na to je třeba 41mil.). Takže úvěr na školu – jak říká – můžeme splatit, akorát zapomněl říct, že bychom si museli vzít nový úvěr na financování dalších rozjetých projektů. A to nemluvím o tom, že manažeři úřadu “opomněli” v době sestavování rozpočtu sdělit, že bude třeba dalších financí (4mil. na čističku a 7.mil na další činnosti – jak se dovíme na 2.jednání ZM).

  Co mi z toho vyplývá?

  – buď exstarosta Klaška záměrně nesděloval v článku úplné informace (tedy odtrhl od sebe r.2014 a potřeby financí v r.2015 – což ve financích nejde oddělit) nebo se vůbec nedokáže orientovat ve financích

  – ať je to jakkoli, jímá mě hrůza z toho, že tento člověk je místopředsedou Rozpočtového výboru sněmovny

  – co je na tom nejhorší?

  Minulé vedení rozjelo ve volebním roce obrovské množství projektů – většina z nic se ukončovala  v létě či těsně před volbami. Těžko to mohu vnímat jinak než jako obrovskou předvolební propagandu za státní peníze. Důsledek? Minulé vedení to z pohledu finančního řízení totálně nezvládlo a vůbec neodhadlo, že tím jednak omezuje možnosti jiných investic na nulu a jednak nutí nové vedení do velmi “restriktivního – úsporného” přístupu. Nebo p.Klaška spoléhal, že nějaké peníze sežene ze státního rozpočtu a nějak se to zaplatí? To by bylo opravdu “uvážlivé hospodaření s městskými penězi”.

  Jsem rád, že už tento “ekonom” neřídí městské finance. Není nic horšího pro jakýkoli subjekt (vč.města), když osobní ego začne vítězit nad zdravým rozumem.

Komentáře jsou uzavřeny.