• Dobré rady bývalého starosty

  Na stránkách Čistých Šlapanic si dovolím okomentovat několik otázek, které s námi jako novým vedením města řeší bývalý starosta města J. Klaška. Jedná se o údajné nepochopení toku financí města, propouštění zaměstnanců a změny v běžících projektech probírané na 2. zasedání Zastupitelstva města nebo v článcích a letácích bývalého starosty.

  Pominu fakt, že J. Klaška nám nikdy nevěnoval 100 dnů hájení, jeho první letáček o “nezadluženém městě” jsem vytáhla ze schránky spolu s ostatními občany Šlapanic už na Vánoce.
  A ano, máme plné ruce práce  – zredukovali jsme počet uvolněných zastupitelů z tří na dva a dokonce jsem si jako nová starostka nepořídila za peníze města k ruce osobního asistenta, jako to před 8 lety při nástupu do funkce udělal J. Klaška. Ušetřené peníze chceme vložit raději do funkcí, které našemu městu dlouhodobě chybí  jako například městský architekt.

  1. Nepochopení toku financí leží jednoznačně na straně bývalého starosty, a co horšího i současného místopředsedy rozpočtového výboru parlamentu ČR. Člověk, který tvrdí, že “město není  zadlužené”, přestože město má úvěr neboli dluh ve výši 82 milionů Kč, je buď finančně naprosto negramotný anebo populista. (viz například vánoční letáček). Nejdříve podle jeho tvrzení můžeme splatit “drtivou většinu úvěru naráz”. A když toto tvrzení neprojde, tak alespoň tvrdí, že nechápeme splátkový kalendář či “cash flow”? To i kličkující zajíc běží rovněji než finanční úvahy našeho bývalého starosty. A jeho doporučení: naučte se, co je to cash flow 🙂
  Šlapanice jsou sedmitisícové město, kde ještě na finance dohlédneme. Pokud podává místopředseda rozpočtového výboru parlamentu stejně nekvalitní, ale líbivé informace o stavu financí na republikové úrovni, je to na pováženou  Stav financí města můžete sledovat i ZDE.

  2. Co se týká propouštění, z našeho úřadu odešli 2 lidé – vedoucí finančního odboru do důchodu, o který sám požádal, a vedoucí odboru investic a správy majetku města (tzv. OISM), která byla ve zkušební lhůtě. Hlavním důvodem odchodu vedoucí odboru OISM ve zkušební době byly “neuhlídané změny” v rozpočtu na projektech města, které vedly krátce po schválení rozpočtu k rozpočtovému opatření ve výši více než 7 milionů Kč! Pokud bývalému starostovi tyto “drobnosti v toku financí” nevadí, musím říci, že mně velmi. Pokud se nemohu spolehnout na to, že vedoucí odboru uhlídá tok svěřených financí, nemohu dobře pracovat ani já.

  A zde osobní poznámka z mé strany: opakovaně jsem musela odpovídat na dotazy, kdy a jak moc budeme propouštět zaměstnance úřadu, protože o tom byli před volbami i krátce po volbách přesvědčováni bývalým vedením města. Přišla jsem na úřad, jehož zaměstnanci jsou po 8 letech “vládnutí jedné strany” přesvědčení, že vedení města má neomezenou moc a může si dělat naprosto, co chce. Skutečnost je jiná, mou prioritou jsou lidé, kteří chtějí a umějí pracovat i nezávisle na stranické příslušnosti. Narážím nyní na skutečnost, že jak současný tajemník úřadu, tak bývalý vedoucí finančního odboru, tak bývalá vedoucí OISM jsou členy KDU-ČSL stejně jako bývalý starosta Klaška. Tato kumulace vedoucích úředníků z jedné strany na našem úřadu vzbuzuje důvodné pochybnosti o nestrannosti úředníků. Úředníci mají samozřejmě právo na svůj politický názor, současně ale musí být ve výkonu svého úřadu nestranní. A dokáže být politicky angažovaný úředník nestranný? I vůči politickým konkurentům své strany?
  Ano, každý vedoucí pracovník by měl mít možnost vybírat si své nejbližší pracovníky, aby jim mohl důvěřovat a spoléhat na ně. V případě úředníků je to podstatně složitější, ale odvolávat se na zákon o úřednících (viz 3hod:38min záznamu 2. ZM) a přitom mít obsazené 3 nejvýznamnější posty na úřadu svými stranickými kolegy, jako to udělal bývalý starosta? Tomu říkám pokrytectví. A doporučení bývalého starosty? Nerušte naše dobře zaběhlé týmy.

  Pokud dochází  ke změnám v projektech města, pak jsou to změny odůvodněné: může se jednat o chyby v projektové dokumentaci nebo nedokonalou přípravu projektu (např. chybějící zhutnění pod vozovkou na návsi Bedřichovice – vícepráce v hodnotě téměř 0,5 mil. Kč), vyplývat ze stavu stavby samotné (například KD Bedřichovice jako stará budova) nebo z nedostatečného projednání projektu samotného – jako jsou atletický areál ZŠ Šlapanice nebo hřiště Jiráskova. Na 2. ZM proběhla diskuze na téma “atletický areál ZŠ”, kde bývalý starosta J. Klaška i ředitel ZŠ R. Skočovský přesvědčovali o tom, jak dobře byl projekt prodiskutován se všemi případnými uživateli. A realita? Krátký večerní telefonát očividně dostačuje představě o pečlivém projednání záměru jak bývalému starostovi, tak řediteli školy. Poslechněte si vyjádření starosty šlapanických hasičů M. Velana, jakým způsobem bylo hřiště projednáno s nimi v 3:38 minutě záznamu 2. zasedání Zastupitelstva. A doporučení bývalého starosty zní: neměňte naše dobře připravené projekty.

  Rozumím velmi dobře extrémnímu úsilí bývalého starosty J. Klašky najít chyby v mé práci nebo v práci mých kolegů a jsem smířená s tím, že dělám a budu dělat chyby a budu vždy vděčná těm, kteří mě na ně v dobré víře a snaze pomoci upozorní. Dobrou vůli a opravdovou snahu pomoci u bývalého pana starosty při nejlepší vůli zatím nevidím. Dobrá vůle podle mě znamená zvednout telefon a sjednat si schůzku a probrat potřebné a nečekat 2 měsíce na veřejné zasedání. Ale jsem optimistkou 🙂

  S úctou a respektem ke všem šlapanickým a bedřichovickým občanům Michaela Trněná

   

   

   

   

1 komentář

 1. Penicová Zden says: 1.3.2015 at 21.01

  Paní Trněná, všichni jsme si mysleli, že by měl odejít z funkce tajemník. Kdo viděl jak vystupoval dříve, jak se arogantně choval vůči Vám, tak obdivuje, že s ním můžete spolupracovat. Hlavně nechápu jeho postoj, protože každý slušný člověk by odešel sám. Přejí Vám pevné nervy a hlavně vydržte.

Komentáře jsou nyní uzavřeny.