• Hřiště Jiráskova – začínáme znovu?

    Vzhledem k tomu, že se změnila situace v přípravě a realizaci projektu “Hřiště Jirásková” od povolební doby rozhodla se Rada města znovu vyvolat jednání s občany k tomuto projektu.

    Pozvánku na setkání najdete ZDE

    Cílem setkání je “v klidu” posbírat požadavky zastánců i odpůrců tohoto hřiště, prezentovat otevřeně jeho klady, ale také nevýhody a rizika.

    K řízení diskuse byli pozváni pracovníci Nadace partnerství, kteří mají zkušenost s vedením podobných diskusí. Členové Rady města budou přítomni, ale diskusi nepovedou – mohou tedy touto formou odpovídat na dotazy, ale nebudou “tlouct” občany argumenty na podporu svých rozhodnutí.

     

Komentáře jsou uzavřeny.