• 4. jednání RM – Seniorbus a jiné

    Na čtvrtečním jednání RM dne 4.12. jsou pro občany nejzajímavější tyto 2 body:

    ST p.Trněná podala žádost na pokračování provozu Seniorbusu, takže v nejbližším období snad bude provoz zajištěn. V meziobdobí tak aspoň získáme čas na  získání informací o dalších možnostech této služby.

    Dále RM schválila doporučení Komise pro tisk – připravit analýzu současného stavu informačních médií města, která bude sloužit jako podklad pro tvorbu nové koncepce “komunikace s občany”, jejímž cílem bude zajistit větší informační otevřenost města vůči občanům.

Komentáře jsou uzavřeny.