• Jaký je vztah Čistých Šlapanic a p. Horáčka?

  Odpověď je jednoduchá – žádný.

  P. Horáček vydal před volbami na své náklady a ze svého rozhodnutí leták, kde prezentoval své názory na činnost tehdejší koalice a jejích členů. Argumenty, které v letáku uvedl, se pravděpodobně částečně mohly inspirovat i informacemi, které jsme v minulosti prezentovali ve svých materiálech.

  Nedávno p. Horáček publikoval další leták, kde uvádí své zkušenosti s pracovníky městského úřadu a prezentuje opět své názory – má na to právo jako každý jiný občan (ať už Šlapanic nebo jiných obcí, pro které MěÚ spravuje některé agendy). Existuje ovšem velmi tenká hranice mezi svobodou projevu určitého člověka a právy ostatních lidí. Každý, kdo se vydá touto cestou, musí být připraven prokázat a vyargumentovat opodstatněnost svých tvrzení. Jeho podněty – stejně jako podněty od dalších občanů  – se budeme na jednáních města zabývat.

  Zmíněné aktivity p. Horáčka ho žádným způsobem nezvýhodňují před jinými občany. Tento fakt v žádném případě nemohou změnit ani nabídky darů městu. Každý musí mít stejná práva i povinnosti.  A takto budeme při případných jednáních na městě k panu Horáčkovi přistupovat.

  Také touto cestou připomínáme, že pokud Čisté Šlapanice chtějí prezentovat své názory či argumenty, děláme to prostřednictvím svých médií, na své náklady a pod svým jménem. Všechny své informace jsme měli podloženy dokumenty a argumenty. Takto jsme to dělali po celou dobu své existence a budeme to tak dělat i nadále.

   

Přidat komentář

Spam ochrana Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.