• Hřiště na Jiráskově ulici – co se právě děje?

  Zde se můžete informovat o tom, co se dělo v záležitosti víceúčelového sportovního hřiště na Jiráskově ulici. Úvodem je třeba zdůraznit, že Čisté Šlapanice nejsou v žádném případě proti výstavbě hřišť, ale i jejich příprava a výstavba musí být řádně  a dostatečně projednána s lidmi, kterých se bude dotýkat.

  Hřiště na Jiráskově ulici je jedním z malých, ale spornějších projektů města. Sporná je myšlenka na umístění víceúčelového sportovního hřiště pod okny panelového domu, mezi jehož obyvateli jsou silně zastoupeni senioři.
  Projekt probíhal dosavadním, typickým způsobem předchozího vedení města. O tom, že se hřiště vůbec připravuje, se občané dozvěděli z úřední desky. Oslovili vedení města a vyvolali jednání. Město pod vedením místostarosty Horáka sice vedlo jednání s občany, ale současně už běželo povolování stavby a žádost o dotaci. Město obdrželo petici občanů proti hřišti. Vedení města kontrovalo vydáním dotazníků na hřiště. (Dotazníky ano, ale obvykle před zahájením projektu!)  Výsledek doručených souhlasných odpovědí 140 z 600 oslovených interpretuje město jako jasný souhlas. Město získalo dotaci ve výši 1/3 nákladů – cca 300 000 z vysoutěžených 900 000,-Kč. Kontroverzní projekt nebyl do voleb vyřešen. Protože se na nás občané z ulic Švehlovy a Jiráskovy opakovaně obraceli se žádostí o pomoc, zahájili jsme jednání.  S jakým výsledkem?

  31.10. pátek – telefonický hovor ke sjednání schůzky za účelem vzájemného informování o projektu “hřiště na Jiráskové”:

  – MS Horák (TOP09) sdělil, že smlouva s dodavatelem hřiště zatím není podepsaná a byl požádán p.Trněnou o pozastavení podpisu smlouvy, dokud neproběhne jednání mezi ním a p. Trněnou. V telefonickém rozhovoru vyjádřila p. Trněná přesvědčení, že dosavadní vedení města už vzhledem k výsledku voleb nemá od občanů mandát, aby pokračovalo v jednáních a přijímalo “sporná rozhodnutí”.

  3.11. pondělí – jednání p.Trněné s MS Horákem

  – na jednání proběhla výměna názorů, vysvětlování a apel ze strany p. Trněné na fakt, že senioři jsou skupinou lidí, která si zaslouží náš respekt a také ochranu. Jednání skončilo ujištěním ze strany p. Horáka – “smlouvu podepisovat nebudu”.

  Krátce po ukončení schůzky byl p. Trněné doručen tento mail od dosavadního místostarosty Horáka:

  ———- Původní zpráva ———-
  Od: Horák Pavel <horak@Slapanice.cz>
  Komu: Michaela Trněná <michaela.trnena@seznam.cz>
  Datum: 3. 11. 2014 16:59:22
  Předmět: smlouva hřiště

  Vážená paní Trněná,

  vracím se ještě k podpisu smlouvy k víceúčelovému hřišti. Celý projekt jsme v rámci koalice i pracovníků úřadu velmi pečlivě dlouhodobě připravovali. Vzniklou situaci několikrát projednávali s občany, na radě města, která také celý projekt a následně i podpis smlouvy schválila. Na základě přijatého usnesení, našeho přesvědčení a dalších skutečností nebyl důvod, aby pan starosta dne 31.10.2014 smlouvu s vítězným uchazečem nepodepsal.

  Přeji hezký den.

  Pavel Horák

  Také jste pochopili vyjádření místostarosty Horáka ze schůzky jinak?

  V průběhu včerejšího dne se nakonec situace na ulici Jiráskově vyhrotila. Na místo vjely bagry dodavatele, proti kterým se postavila paní, která odmítla staveniště opustit.  Bagry nakonec místo opustily.

  Nejednalo se o žádnou z nově zvolených zastupitelek za Čisté Šlapanice, jak ve Šlapanicích informuje místostarosta Pavel Horák.

  Místostarosta Horák a starosta J. Klaška v pondělí končí ve svých funkcích. Smlouva s dodavatelem podepsaná na poslední chvíli zůstává. Situaci začínáme řešit a budeme informovat o výsledku.

  Znovu opakujeme – Čisté Šlapanice nejsou proti výstavbě hřišť. Jsme ale zásadně proti tomuto způsobu jednání s občany a prosazování záměrů.

   

  Aktualizace k 6.11.2014:

  – podle informací dodavatele zakázky město pozastavilo práce na tomto projektu do ustavujícího zasedání ZM 10.11.2014 – dodavatel očekává, že nové vedení s nimi bude příští týden jednat o dalším postupu.

Komentáře jsou uzavřeny.