• 1. jednání Rady města – 11. 11. 2014

  Dnes zastupitelé obdrželi zápis z 1.jednání RM, které se konalo minulé úterý. Přinášíme nejdůležitější informace z programu:

  1. RM jmenovala do funkce zástupce města Sdružení průmyslová zóna Šlapanice starostku M. Trněnou (místo p. Střechovského)

  2. Do funkce jednatele SATESO jmenovala RM místostarostu M.Klašku (místo p. S. Nováka)

  3. Výstavba multifunkčního hřiště na ul. Jiráskova – RM rozhodla pro pokračování podle původního zadání (pro pokračování se vyjádřili p.Kadlc, klaška, Kopeček, Růžička, Staněk, proti pokračování realizace hřiště způsobem a za podmínek nastavených předchozím vedením města byli p. Trněná a  p. Karásek)

  4. Další informace – které se probíraly, zatím bez závěrů:

  – stav příprav Zpravodaje – RM momentálně zvažuje další způsob přípravy Zpravodaje (jeho formu, požadavky na změnu obsahu, strukturu apod.)

  – stav výběrového řízení na pozici vedoucí finančního odboru (za p. Slaného, který odchází)

   

Komentáře jsou uzavřeny.