V Volby
 • VOLEBNÍ SERIÁL – DÍL 9: CHCEME PRO ŠLAPANICE ZELEŇ MÍSTO SKLÁDKY

  Jak vidíme dnešní stav?

  Obyvatelé Šlapanic si svého města cení mimo jiné i pro to, že téměř vše mohou dosáhnout chůzí pěšky. Mnoho obyvatel také rádo vyráží na vycházky do okolí svého města – ale mnoho z nich také uvádí, že najít ve Šlapanicích zeleň k vycházkám není tak jednoduché. Po letech nekoncepčního územního plánování je město bohužel obklopeno mnoha roztroušenými výrobními plochami, které se někde zakusují do i obytných ploch. Příjezdové cesty ke Šlapanicím jsou toho důkazem (viz ZDE).  Jedním z území vzbuzujícím úžas šlapanických občanů je měsíční krajina vznikající po těžbě cihlářské hlíny (nejlépe je patrná z leteckých snímků ZDE).  Už ale asi ne všichni vědí, že se ložisko rozkládá prakticky na ploše více než 20 hektarů přibližně mezi ulicemi Zemědělská, ulice Hřbitovní, Jiříkovickými loučkami a silnicí Šlapanice Jiříkovice. Postupně by mělo být celé vytěžené. Součástí těžby je také plán revitalizace těžební plochy, který cihelna postupně plní.

  V roce 1992 byla tehdejším vedením města v jižní části vytěženého prostoru zřízena skládka nebezpečného odpadu. Její životnost ještě zdaleka není u konce, definitivní uzávěra se plánuje dle stávajícího platného provozního řádu v roce 2018.

  Současné vedení města předložilo k oponování v roce 2013  Koncept územního plánu,  kde v jiné části vytěženého prostoru plánuje plochy pro průmysl, tzv. technické zázemí, a konstatuje plochu dobývacího prostoru. Součástí plochy technického zázemí je navržena opět skládka, tentokrát pro komunální odpad.

  Domníváme se, že průmyslu a souvisejících aktivit je v této části katastru Šlapanic víc než dost, nemluvě o tom, že využití takto narušeného podloží je problematické jak k výstavbě, tak  k zemědělské činnosti. Proto Čisté Šlapanice ke  Konceptu územního plánu vznesly připomínku (viz ZDE) a usilují o to, aby s postupující těžbou a následnou rekultivací zde krok za krokem vznikaly plochy volné zeleně. Jádrem by mohl být rekultivovaný povrch dnešní skládky, kolem kterého by postupně vyrůstala další zeleň tak, jak by se městu dařilo pro tento účel pozemky vykupovat.

  Jistým vstřícným krokem je aktuální zákres pásu ochranné zeleně podél ulice Zemědělské, který se jako reakce na připomínku sdružení Čistých Šlapanic nově objevil v Návrhu územního plánu. Další rozšiřování výrobních ploch v blízkosti obytné zástavby bez ohledu na obyvatele považujeme za nepřijatelné.

  Jak chceme tuto situaci řešit?

  Naše návrhy řešení si přečtěte ve volebním programu Čistých Šlapanic ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny.