V Volby
 • VOLEBNÍ SERIÁL – DÍL 10: CHCEME INTELIGENTNÍ A KONEČNĚ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY

  Jak vidíme dnešní stav?

  Dopravní situace ve Šlapanicích je silné a často diskutované téma. Ve Šlapanicích se na některých místech velmi špatně parkuje, stáváme ve frontě u Slatiny a některé ulice mají silný provoz. Cyklisté čekají  již roky marně na dobudování cyklostezek, které by navázaly na ty okolní. Pěší se roky marně dovolávají některých přechodů. Na této situaci je silně podepsán dlouhodobě nekoncepční přístup dosavadních vedení radnice, reprezentovaných především KDU-ČSL a nyní také TOP09, jejichž zástupci jsou na radnici již 2 volební období za sebou, s dopravou však za 8 let nepohnuli.

  Po celých 8 let právě toto vedení prosazovalo jako záchranu pro řešení dopravní situace Šlapanic průmyslovou zónu, která měla zrealizovat přímé propojení na D1 a odvést dopravu z města. Tato idea má několik zásadních ALE:

  • realizace průmyslové zóny je za 8 let sice nejblíže svému schválení v územním plánu, ale získání potřebných souhlasů (např. Ministerstva životního prostředí) může trvat další dlouhé roky a řešení dopravy je tak odsunuto na neurčito
  • podle demografického průzkumu většina lidí ze Šlapanic a okolí dojíždí za prací do Brna. Potřebují tedy Šlapanice opravdu přímé propojení na D1?
  • součástí realizace měl být západní obchvat Šlapanic (z ulice Kobylnická se měl napojovat původně na ulici Brněnskou). Tento obchvat však je plánován v těsné blízkosti nově rostoucího sídliště Brněnská pole, tedy další zátěž pro obyvatele. Je jisté, že by ho začala využívat také průmyslová zóna pro svou obslužnost, a tudíž by počet aut na obchvatu výrazně narostl.

  Tento nekoncepční postup se snažily Čisté Šlapanice řešit už v návrhu ÚP, kdy jsme usilovali o otevření diskuze na toto téma a jako výchozí bod pro diskuzi jsme navrhli jiné dopravní řešení viz alternativní návrh obchvatu.

  V návrhu nového územního plánu Šlapanic a nově také v předvolebních materiálech vládnoucí KDU-ČSL se objevilo další „nové přímé napojení Šlapanic na D1. I toto řešení se jeví jako nekoncepční a populistické.

  • pravděpodobně neexistuje sčítání dopravy (a pentlogram), které by jasně dokumentovalo potřebnost napojení Šlapanic na dálnici D1. znovu je třeba zopakovat, že podle analýz obsažených ve strategii Šlapanic větší část obyvatel Šlapanic nemíří na D1, ale do Brna
  • Navrhovaná trasa je vedena z velké části mimo katastr Šlapanic. Tedy mimo rozhodovací pravomoci našeho města. Projednání, schválení a výkupy pozemků budou trvat roky (stačí jen vzpomenout na realizaci potřebného obchvatu Slatiny)
  • Trasa kříží 2x! železniční trať. Poprvé stávající železniční trať Brno-Přerov a podruhé plánovanou (a již projednanou a v několika dokumentech předschválenou) vysokorychlostní trať do Brna. Současný starosta Šlapanic, J. Klaška (KDU-ČSL) přitom na různých projednáních zdůrazňoval vysoké náklady na přemostění stávající trati (uváděl až 200 milionů na přemostění trati pro západní obchvat Šlapanic). Přemostění by tedy podle jeho (neověřených) propočtů vyšlo minimálně na 400 milionů.
  • Na druhém konci trasy pak je připojení na často zablokovaný výjezd z dálnice na ulici Evroskou/Řípskou nebo na neexistující dálniční napojení Černovické terasy na D1. Toto napojení slibuje stát Brnu již 10 let a dosud nestojí.

  Všechny náklady by měly být vynaloženy kvůli 7000 vozidlům, které se na ulici Brněnské pohybují. Jedná se o realistický plán? I kdyby ano, jeho časový horizont je pro většinu z nás v nedohlednu.

  Setrvávání na nerealizovatelných možnostech a vzápětí předvolební poskakování z jednoho řešení na druhé podle nás dopravní situaci nemůže vyřešit, stejně jako ignorování zdánlivých maličkostí, podstatných pro obyvatele . Existuje jiná cesta.

  Jak chceme tuto situaci řešit?

  Naše návrhy na řešení si přečtěte ve volebním programu Čistých Šlapanic ZDE.

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.