V Volby
 • Šlapanice bez průmyslové zóny za zády

  Šlapanice jako klidný a příjemný domov pro své obyvatele

  o   BEZ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ZA ZÁDY

  • Respektujeme a budeme hájit názor občanů Šlapanic, kteří  chtějí mít ve Šlapanicích klidný a příjemný domov bez průmyslové zóny za zády
  • Budeme hájit veřejný zájem obyvatel Šlapanic, ne zájmy soukromého investora,  Brna nebo Jihomoravského kraje
  • Necháme vypracovat územní plán Šlapanic (dále ÚP) od kvalitního urbanisty s ohledem na názory a potřeby obyvatel
   • Zadání návrhu nového ÚP bude znít „kvalitní bydlení pro obyvatele Šlapanic“! Nikoliv „jak realizovat průmyslovou zónu“ jako doposud.
  • Zapojíme občany do přípravy návrhu ÚP nad rámec určený zákonem.
  • Vyměníme lidi jednající za město o zóně
   • Zástupci města nebudou lidé, kteří přijali finance od investora nebo jsou vlastníky pozemků nebo jsou s nimi spjati. Budou to lidé, kteří budou hájit veřejný zájem obyvatel Šlapanic, nikoliv zájem investora nebo jiné zájmy.
   • Vyměníme J. Střechovského, který doposud zastupoval město ve sdružení vlastníků pozemků SPZŠ . Důvodem je inkasování odměny od společnosti CTP a utajování smluv důležitých pro město. 
   • Vyměníme tajemníka MěÚ Šlapanice V. Hrabálka. Jako nejvyšší úředník MěÚ Šlapanice by měl být nestranný, přesto často vystupuje v zájmu průmyslové zóny, pod kterou vlastní rozsáhlé pozemky.
   • Město nebude zastupovat J. Klaška. Je spolustraníkem V. Hrabálka a V. Horáka (KDU-ČSL), dvou významných majitelů pozemků pod plánovanou průmyslovou zónou
  • Necháme přezkoumat výhodnost a kvalitu smluv s investorem zóny, firmou CTP Invest
   • Provedeme audit smluv a vyvodíme z něj potřebné závěry.
   • Smlouvy nebudou již nadále mít pod kontrolou právníci firmy CTP Invest, ale právníci města.

Komentáře jsou uzavřeny.