V Archiv
 • Kontrolní výbor ZM k postupu zástupce města ve sdružení vlastníků

  Na samotný závěr volebního období přišel Kontrolní výbor se zdánlivě nenápadnou, ale velmi důležitou zprávou. Na podnět Čistých Šlapanic se zabýval postupem zástupce města ve sdružení vlastníků pozemků pod plánovanou průmyslovou zónou (dále SPZŠ).

  Zopakujme si fakta: Město jako vlastník téměř 13ha pozemků v lokalitě plánované zóny jmenovalo do sdružení vlastníků pozemků SPZŠ jako svého zástupce Ing. Jana Střechovského (Zdravý rozum,  nově ANO) dne 29. 11. 2006. Jen o 2 dny později – 1.12. 2006 – podepsal Ing. J. Střechovský coby člen Rady SPZŠ Dodatek ke Smlouvě o spolupráci mezi SPZŠ a investorem CTP Invest, s.r.o.

  Na těchto smlouvách (Smlouvě samotné i jejím Dodatku) je několik navýsost podezřelých a hlavně nevysvětlených faktů:

  • k městu se nedostala informace, že z každého metru čtverečního může každý vlastník pozemků (tedy i město) získat po realizaci zóny kromě vlastní ceny dalších 50,-Kč. V případě města by se jednalo cca o dalších 6, 4 milionu a celkově je řeč o utajované částce cca 100 milionů Kč.
  • k městu se nedostala informace o tom, že si jeho zástupce J. Střechovský spolu s tehdejším radním, zastupitelem a předsedou SPZŠ Ing. Václavem Hrabálkem (v současnosti tajemník MěÚ Šlapanice) sjednali u investora odměnu
  • a to přesto, že město mělo přímo v Radě SPZŠ a u podpisu Dodatku svého zástupce a navíc jednoho tehdejšího radního.

  Zprávu Kontrolního výboru lze číst v podstatě tak, že město nemělo činnost svého zástupce v SPZŠ J. Střechovského vůbec pod kontrolou a že postup, který zvolilo v tomto případě naše město (tedy pánové z KDU-ČSL, nynější TOP09 a další) slovy zprávy “omezuje přístup zástupců města k důležitým informacím a potencionálně zamezuje prosazování požadavků města.” Celou zprávu viz  Zápis kontrolního výboru ZM Šlapanice.

  Pro představu, jak se chovají volení zástupci KDU-ČSL, TOP09, ČSSD a Zdravého rozumu (J. Střechovský) doporučujeme zhlédnout záznam 20. zasedání zastupitelstva Šlapanic. Zkuste si ale předem tipnout: odpoví starosta (KDU-ČSL) a oba místostarostové (TOP09 a ČSSD) na dotaz, proč si ani po více než 3 letech nevyžádali od J. Střechovského jako zástupce města smlouvy s investorem? Viz záznam od 55.minuty.

   

Komentáře jsou uzavřeny.